Primitive

İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:

Primitive ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İlkel

Diğer anlamları

Primitive

1. anlamı s., i. ilk, asli, eski, evvelki; iptidai, ilkel, ilksel; basit, kaba, eski usul; gram. kurala bağlı olmayan, türetilmemiş; i. kurala bağlı olmayıp işitilerek öğrenilen kelime; mat. bir denklemin basit ve esas şekli; ilkel sanata benzer resim yapa.
2. anlamı ilkel.

Primitive

Primitive İngilizce anlamı ve tanımı

Primitive anlamları

 1. (a.) Of or pertaining to a former time; old-fashioned; characterized by simplicity; as, a primitive style of dress.
 2. (a.) Original; primary; radical; not derived; as, primitive verb in grammar.
 3. (noun) An original or primary word; a word not derived from another; -- opposed to derivative.
 4. (a.) Of or pertaining to the beginning or origin, or to early times; original; primordial; primeval; first; as, primitive innocence; the primitive church.

Primitive tanım:

Kelime: prim·i·tive
Söyleniş: 'pri-m&-tiv
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English primitif, from Latin primitivus first formed, from primitiae first fruits, from primus first -- more at PRIME
1 a : not derived : ORIGINAL, PRIMARY b : assumed as a basis; especially : AXIOMATIC primitive concepts
2 a : of or relating to the earliest age or period : PRIMEVAL the primitive church b : closely approximating an early ancestral type : little evolved primitive mammals c : belonging to or characteristic of an early stage of development : CRUDE, RUDIMENTARY primitive technology d : of, relating to, or constituting the assumed parent speech of related languages primitive Germanic
3 a : ELEMENTAL, NATURAL our primitive feelings of vengeance -- John Mackwood b : of, relating to, or produced by a people or culture that is nonindustrial and often nonliterate and tribal primitive art c : NAIVE d (1) : SELF-TAUGHT, UNTUTORED primitive craftsmen (2) : produced by a self-taught artist a primitive painting
- prim·i·tive·ly adverb
- prim·i·tive·ness noun
- prim·i·tiv·i·ty /"pri-m&-'ti-v&-tE/ noun

Primitive ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Archaic, Crude, Rude,

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. hombre primitivo
adj. primitivo, aborigen, autóctono, nativo, prehistórico, primigenio

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. personne primitif; dessin existant avant la période de la renaissance
adj. primitif; primaire; simple; rude, grossier; rudimentaire

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Primitive (Kunstrichtung)
adj. vorangegangen; erster; einfach; Haupt-; kulturlos; primitiv

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. primitivo; (Art) artista primitivo; opera di un primitivo; (Mat) funzione primitiva; (Ling) nome primitivo
agg. primitivo; rudimentale, rozzo; non civilizzato, selvaggio; originario, primordiale; fondamentale; (Geol) primario

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. homem primitivo; antiquado; artista anterior ao período renascente
adj. primitivo, antigo; antiquado; simples; primordial; sem cultura, sem educação

Primitive

i. ilk insan, primitif, yapmacıksız ve kendi kendini yetiştirmiş ressam, kök sözcük
s. ilk, ilkel, ilk çağa ait, basit, primitif

Primitive

Fransızca Primitive kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. primitive, painter from period before the Renaissance

Primitive

Almanca Primitive kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. old, ancient; primeval, from prehistoric times; simple, crude; original, initial; uncivilized, uncultured

Primitive

İngilizce Primitive kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. oorspronkelijk, oer, primitief
zn. grondwoord, stamwoord, oorspronkelijk bewoner, primitief : een der primitieven

Primitive

n. early man, one of the first humans; painter from period before the Renaissance
adj. old, ancient; primeval, from prehistoric times; simple, crude; original, initial; uncivilized, uncultured
n. primitive, early man, one of the first humans

Primitive

Almanca Primitive kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
primitief ,primitieve

Primitive

Fransızca Primitive kelimesinin Almanca karşılığı.
n. stammfunktion

Primitive

Almanca Primitive kelimesinin Türkçe karşılığı.
ilkel

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Primitive ilgili konular

 • Death

  Death, "türünün öncüsü" olarak kabul edilen Chuck Schuldiner tarafından kurulmuş bir death metal grubudur.Schuldiner'ın 2001'de beyin kanser
 • Intervention

  Scooby'ler Spike'ın yeni oyuncağını bulurlar; Robot Buffy!
 • Leprosy

  Leprosy , Death'in 2. stüdyo albümüdür. Chuck bu albümde yaptığı müziği sağlam bir temele oturtmuştur ve Death'in liriksel olarak değişi
 • Primitive

  İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:
 • Trilobita

  Trilobitler (Trilobita), eklembacaklılar (Arthropoda) bölümünün fosil sınıfıdır.
 • İlkel

  İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:
 • Direct3D

  Direct3D; DirectX teknolojisinin alt kümesini oluşturan API'sidir. Tamamıyla 3D teknolojisi üzerine geliştirilmiştir. Genelde Video Oyunu Geliş
 • Atlatl

  Atlatl (ya da Mızrak Fırlatıcı) (Nahuatl: ''Ahtlatl''), hedefe dart veya hafif bir mızrak atmak için Atlatl isimli bir fırlatma aletinin kullan