Print

Print (Türkçe anlamı: "yazdır") ifadesi Basic dillerinde kullanılmaktadır. Yazılan herhangi bir kelimeyi ekrana yazdıran, sayısal işlemlerde kullanılan bir komuttur.

Örnek 1 :

 PRINT "PRINT"


Görünüşü:

 PRINT


Örnek 2:

 PRINT 3 + 2


Görünüşü:

 5


Ayrıca, çıkarma, çarpma, bölme ve birçok fonksiyonlarda kullanabiliriz.

PRINT

1. anlamı Baskı. Çıktı.
2. anlamı i. bası, tabı; basma, matbaaua; taşbasması resim; basılı resim; gazete, dergi; iz; basma işi kumaş; basma kalıbı; foto. negatiften yapılmış resim; gazete kâğıdı, üçüncü hamur kâğıt. in print basılmış, satılmakta. out of print baskısı tükenmiş. rush.
3. anlamı basmak. matbaaaada basmak. tabetmek. bastırmak. yayınlatmak. damga vurmak. damgalamak. klişeden basılmış resim çıkarmak. derin etki bırakmak. matbaaaa harfleriyle yazı yazmak. iz. tabı. bası. damga. kalıp. basılmış yazı. matbaaua. emprime. basma kumaş.

PRINT

Print İngilizce anlamı ve tanımı

Print anlamları

 1. (noun) A printed cloth; a fabric figured by stamping, especially calico or cotton cloth.
 2. (v. t.) To stamp or impress with colored figures or patterns; as, to print calico.
 3. (noun) Printed letters; the impression taken from type, as to excellence, form, size, etc.; as, small print; large print; this line is in print.
 4. (v. i.) To publish a book or an article.
 5. (noun) That which is produced by printing.
 6. (v. t.) To strike off an impression or impressions of, from type, or from stereotype, electrotype, or engraved plates, or the like; in a wider sense, to do the typesetting, presswork, etc., of (a book or other publication); as, to print books, newspapers, pictures; to print an edition of a book.
 7. (noun) A stamp or die for molding or impressing an ornamental design upon an object; as, a butter print.
 8. (noun) A core print. See under Core.
 9. (noun) A printed publication, more especially a newspaper or other periodical.
 10. (noun) That which receives an impression, as from a stamp or mold; as, a print of butter.
 11. (v. t.) To take (a copy, a positive picture, etc.), from a negative, a transparent drawing, or the like, by the action of light upon a sensitized surface.
 12. (v. i.) To use or practice the art of typography; to take impressions of letters, figures, or electrotypes, engraved plates, or the like.
 13. (v. t.) To fix or impress, as a stamp, mark, character, idea, etc., into or upon something.
 14. (noun) A mark made by impression; a line, character, figure, or indentation, made by the pressure of one thing on another; as, the print of teeth or nails in flesh; the print of the foot in sand or snow.
 15. (noun) A photographic copy, or positive picture, on prepared paper, as from a negative, or from a drawing on transparent paper.
 16. (noun) An impression taken from anything, as from an engraved plate.
 17. (v. t.) To stamp something in or upon; to make an impression or mark upon by pressure, or as by pressure.

Print tanım:

Kelime: print
Söyleniş: 'print
İşlev: noun
Kökeni: Middle English preinte, from Middle French, from preint, past participle of preindre to press, from Latin premere -- more at PRESS
1 a : a mark made by pressure : IMPRESSION b : something impressed with a print or formed in a mold
2 a : printed state or form b : the printing industry
3 a : PRINTED MATTER b plural : printed publications
4 : printed letters : TYPE
5 a (1) : a copy made by printing (2) : a reproduction of an original work of art (as a painting) made by a photomechanical process (3) : an original work of art (as a woodcut, etching, or lithograph) intended for graphic reproduction and produced by or under the supervision of the artist who designed it b : cloth with a pattern or figured design applied by printing; also : an article of such cloth c : a photographic or motion-picture copy; especially : one made from a negative
- in print : procurable from the publisher
- out of print : not procurable from the publisher

Print ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Impress, Printed, Publish,

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. impresión, cuño; estampa, impreso, estampado, grabado v. imprimir, estampar; escribir con letras de molde, escribir en letras de molde

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. impression, caractères (lettres); copie; empreinte; estampe, imprimé v. imprimer, publier; tirer; écrire; laisser une empreinte

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Druck; Abdruck; Abzug; Fingerabdrücke v. drucken; abziehen; kopieren; druckfertig

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. stampa; stampato; (am) pubblicazione, opuscolo a stampa; giornale; rivista; riproduzione; (Tess) disegno stampato; tessuto stampato; indumento di tessuto stampato; (Fot, Cin) copia; impronta, traccia v. stampare; pubblicare, dare alle stampe; stampare su; scrivere in stampatello; lasciare un'impronta su; imprimere, lasciare impresso

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. estampar; impressão; jornal; molde; amostra; cópia; carimbar; pegada (da sola do pé ou dos dedos); impressão digital (dos dedos) v. imprimir; publicar; copiar; tomar impressões digitais

PRINT

f. basmak, matbaada basmak, yayınlamak, desen basmak, damgalamak, işlemek (beynine), basılmak i. iz, baskı, tab, basma, emprime, kalıp, damga, nüsha, dergi

PRINT

İngilizce PRINT kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. gedrukt zn. teken, merk, indruk, afdruk, plaat, prent ww. drukken, bedrukken, afdrukken

PRINT

n. printing; printed letters; printed material; impression (such as a footprint); fingerprint; imprint, seal v. stamp ink onto paper or other material; mark with a sign; copy, duplicate; make fingerprints; publish, issue (books, newspapers, etc.); write in block letters (opposite of cursive)

PRINT

Flemenkçe PRINT kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (typografie) texte imprimé 2. (fotografie) photographie (f); épreuve (f) 3. (gegevensverwerking) listage (m)

PRINT

Almanca PRINT kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
print

İlgili konular

basic

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Goto
3 yıl önce

kullanılan ve bir satıra yönlendiren işleçtir. Basic dilinde de kullanılmaktadır. GOTO A WHILE INKEY$ = "" GOTO B A: PRINT "A Bölümü" B: PRINT "B Bölümü"...

Yazılım (program)
4 yıl önce

test REAL taban, boy, alan PRINT *, 'Üçgen için taban ve boy giriniz.' READ *, taban, boy alan = (1.0/2.0) * taban * boy PRINT *, 'Üçgenin alanında kullanılan...

QuickBASIC
6 yıl önce

CLS INPUT "Birinci Sayıyı Giriniz:";A% INPUT "İkinci Sayıyı Giriniz:";B% PRINT A% + B% END Qbasic; VGA, EGA, CGA, MCGA, Olivetti, Hercules ve AT&T görüntü...

QuickBASIC, Assembler, BASIC, DOS, Derleyici, MS-DOS, Microsoft, Programlama dilleri, Visual Basic, VGA
BASIC
3 yıl önce

aynı türde değişken aynı anda tanımlanabilir. Merhaba Dünya çıktısı 10 PRINT "Merhaba Dünya!" Dim cerban, ismail as string cerban=textbox1.text ismail=textbox2...

BASIC, Algoritma, Commodore, GWBasic, Programlama dilleri, QBASIC, Visual Basic, İngilizce, QuickBasic, TurboBasic, Power Basic
OpenMP
3 yıl önce

OMP_GET_THREAD_NUM() PRINT *, 'HELLO WORLD FROM THREAD', ID C$OMP BARRIER IF ( ID .EQ. 0 ) THEN NTHRDS = OMP_GET_NUM_THREADS() PRINT *, 'THERE ARE', NTHRDS...

Commodore 64
3 yıl önce

kaynağı C64’e gömülü olarak gelen BASIC V2 bazı durumlarda çökebiliyordu : PRINT””+-x (x herhangi bir tam sayı) komutunun çalıştırılması, başlangıç satır...

Commodore 64, 1980, Amiga 500, BASIC, DOS, Joystik, Colecovision, Atari, Intellivision
Şenol Sak
6 yıl önce

/68,69,93,USA,2007 _ 22 Ağustos 2011 Tarihinde Erişilmiştir. “27é MINI PRINT INT. DE CADAQES”27 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...