Prion

Kısaca: Viral hastalıklarda toksin üretiminden sorumlu, kendi kendini eşleyebilen ve enfekte proteinlerin yapımını sağlayan izole bir proteindir. ...devamı ☟

Viral hastalıklarda toksin üretiminden sorumlu, kendi kendini eşleyebilen ve enfekte proteinlerin yapımını sağlayan izole bir proteindir.

Ne virüs, ne bakteri olan, sinir sistemi hücrelerinde doğal olarak üretilen normal proteinlerin, değişerek oluşturduğu, izole, bulaşıcı, patojenik ve enfekte bir protein.

prion

Almanca prion kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. theoretical infectious agent that is composed only of a protein (and has no genetic material)

İlgili konular

protein tıp

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Prion
3 yıl önce

Prion kelimesi proteinaceous ve infectious kelimelerinin ilk hecelerinden oluşmuştur. Viral hastalıklarda toksin üretiminden sorumlu, kendi kendini eşleyebilen...

Prion, Protein, Tıp
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati
6 yıl önce

Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiler (BSE) ya da prion hastalıkları, birçok hayvanın ve insanların beyin ve sinir sistemini etkileyen ilerleyici karakterde...

Kromozom 20 (insan)
6 yıl önce

sendromu) PANK2: pantothenate kinaz 2 (Hallervorden-Spatz sendromu) PRNP: prion protein (p27-30) Kromozom 20 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların...

Kuru (hastalık)
3 yıl önce

endemik bir dejeneratif nörolojik bozukluktur  . İnsanlarda bulunan bir priondan kaynaklanan bir tür bulaşıcı süngerimsi ensefalopatidir. "Kuru" tabiri...

Daniel Carleton Gajdusek
5 yıl önce

(Baruch S. Blumberg ile birlikte) insanlarda enfeksiyöz olduğu gösterilen ilk prion hastalığı olan kuru hastalığını ile ilgili çalışmaları nedeniyle Nobel Fizyoloji...

Alzheimer Hastalığı
3 yıl önce

hipotezlerden birine göre hastalığın sebebi prionlardır. Bu hipoteze göre alzheimer hastalığına sebep olan bu prionlar ameliyat aletleri, kan nakli ya da diş...

Alzheimer hastalığı, Alzheimer hastalığı
Stanley B. Prusiner
6 yıl önce

California Üniversitesinde Nörodejeneratif hastalıklar enstitüsünün müdürüdür. Prionları keşfiyle 1994 yılında Albert Lasker Award for Basic Medical Research ve...

Stanley B. Prusiner, 1997, Kişi, Prion, Taslak, Nobel Tıp ödülü
Michel Ney
3 yıl önce

(Archibald Gordon), 1895-1941. (1996). Napoleon and his marshals. Londra: Prion. ISBN 1853752223. OCLC 36661226. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi...