Prizren Vilayeti

Kısaca: Prizren Vilayeti (Sırpça: Призренски вилајет/Prizrenski vilajet) 1869 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu vilayeti Vilayetin merkezi Prizren'dir. ...devamı ☟

Prizren Vilayeti (Sırpça: Призренски вилајет/Prizrenski vilajet) 1869 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu vilayeti Vilayetin merkezi Prizren'dir. Tarihi 1869 yılında Prizren, Manastır Vilayeti'nden ayrılarak bir vilayet haline getirilmiştir. Prizren Vilayeti'nin merkezi Prizren'dir. Vilayette "Prizren" adlı Sırpça-Türkçe bir gazete basılmıştır. 1877 yılında vilayetin merkezi Priştine'ye taşınmış ve vilayetin adı "Kosova Vilayeti" olmuştur. Böylelikle Prizren Vilayeti son bulmuştur. Prizren Vilayeti’ne Manastır Vilayeti’nin (Debre ve Üsküp sancakları) ve Tuna Vilayeti’nin (Niş Sancağı) bazı sancakları dahil edildi. Prizren Vilayeti toplam dört sancaktan oluşuyordu: Prizren, Üsküp, Debre ve Niş. Vilayet, çok geniş alanı kapsamaktaydı. Şu vilayetler sınır komşusuydu; doğuda Tuna, kuzeyde Sırbistan Krallığı ve Bosna, batıda Karadağ ve İşkodra Vilayeti; güneyde ise Yanya ve Selanik vilayetleri. 41º 25' doğu boylamı ve 47º 54' batı boylamları arasında 19.900 km² lik bir alanı kapsar, rakımı 1200 m'dir. Görev yapmış valiler * Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa (Temmuz 1869 - Ocak 1871) * Tatar Saffet Paşa (Ocak 1871 - Kasım 1871) * Sarı Galip Paşa (Kasım 1871 - Ağustos 1872) * Abdurrahman Nureddin Paşa (Ağustos 1872 - Nisan 1873) * Kalkandelenli Arnavut Mehmet Akif Paşa (Nisan 1873 - Mayıs 1873) * Hüseyin Hüsnü Paşa (Mayıs 1873 - Nisan 1874) * ... (1874 - 1877)

İlgili Kitaplar

* Raif Vırmiça, Kosova'da Osmanlı Mimari Eserleri, TC Kültür Bakanlığı Yayınlar, Anakara 1999 * Raif Vırmiça, Kukli Mehmet Bey Vakfiyesi, Atatürk Kültür Merkezi, Anakara 2010

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.