Prof.dr.orhan O��Uz

Prof.Dr.Orhan Oğuz

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Prof.Dr.Orhan Oğuz tarafından 1958 yılında kurulmuş, 1982 yılında YÖK kanununun çıkması ile Anadolu Üniversitesi`ne bağlanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine geçmiş eğitim kurumudur. Türkiye`nin ilk İTİA`sıdır.

Prof.Dr.Ersan Şen

Prof.Dr.Nurhan Atasoy

Turhan Esener

Prof.Dr.Turhan Esener (d. 1925), Türk akademisyen

Orhan Dikmen

Prof.Dr.Orhan Dikmen, Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Anadolu Psikiyatri Dergisi

Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry). Psikiyatri alanında yayınlanan dergi. 2000 yılında, Sivas` ta, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Orhan DOĞAN tarafından kuruldu. Üç ayda bir,...

Osman Tosun

Prof.Dr.Osman Tosun (d. 1913, Ödemiş, İzmir, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ersan Şen

Prof.Dr.Ersan Şen (d. 16 Temmuz 1966, Türkiye), Türk akademisyen

o ... o