Profaz I

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: profaz, anafaz, hücre biyolojisi, hücre bölünmesi, kromozom, metafaz, mitoz, sentiyol, sentromer, sitokinez, taslak

Profaz I ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Profaz


İlgili konuları ara

profaz anafaz hücre biyolojisi hücre bölünmesi kromozom metafaz mitoz sentiyol sentromer sitokinez
...

Okuma Önerileri

Kromatit
2 yıl önce

DNA'nın hücre bölünmesi esnasında sentezlenen, protein bir zarf ile paketlenerek sentromer ile birbirine tutturulmuş iki kopyasından her birine

Mitoz
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre bölünmesi, Prokaryot, Ökaryot, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Karyokinez
1 yıl önce

Çekirdek bölünmesi (''Karyokinez'') profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört ayrı evrede incelenir.

Kromozom
1 yıl önce

Kromozom, (Yunanca'dan: chromos = renk + soma = vücut) Her canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansa

Kromozom, DNA, Fare, Gen, Genetik, Histon, Hücre, Kurbağa, Köpek, Mikron, Otozom
Hücre bölünmesi
1 yıl önce

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
Duplikasyon
3 yıl önce

Duplikasyon, bir kromozomun bir parçasının o kromozom üzerinde iki veya daha fazla sayıda tekrarla görülmesi şeklindeki kromozom anomalisidir.

Duplikasyon, Bölünme, DNA, Delesyon, Diploid, Drosophila, Evrim, Gen, Homolog, Hücre, Kromozom
Crossing-over
3 yıl önce

Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.

Profaz
2 yıl önce

Profaz, mitoz hücre bölünmesinin, karyokinez (çekirdek eşlenmesi) bölümünün ilk evresidir. Bir önceki evre olan interfazda eşlenen kromatin

Profaz, Hücre biyolojisi, Hücre bölünmesi, Kromozom, Mitoz, Sentiyol, Sentromer, Sitokinez, Telofaz, Çekirdekçik, İnterfaz
Biyoloji Sözlüğü - C
3 yıl önce

C Vitamini : Meyve ve sebzelerde bulunan, eksikliğinde bağ dokusunda zayıflamalara yol açan bir vitamin türü. Cenin: Gelişmenin erken dönemi

Hücre bölünmeleri
3 yıl önce

Hücreler ya canlıların büyüyüp gelişmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi ya da üreme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyl

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.