profesör

Profesör , 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır.

Profesör

Profesör, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen ünvandır.

Sözcük , "bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman" anlamına gelen Latince professor'ün karşılığı olarak dilimize girmiştir. Uzun yazım biçimi "profesör" ile bir ünvan olarak ilk kez 1706 yılında , kısa yazım biçimi "prof." ile ise 1838 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Profesör, kanunen belli süreyi doldurmuş, bilimsel güç ve öğretim yeteneği sabit olmuş doçentler arasından (başvurma üzerine) seçilerek tayin edilir. Profesör olabilmek için şu şartlar aranır: 1. en az beş yıl üniversitelerde doçentlik yapmış olmak veya doçent unvanını ka­zandıktan sonra yedi yıl, uzmanlığıyle il­gili işte çalışmış olmak; 2. bilimsel değe­rini ve öğretim yeteneğini doçent olduk­tan sonraki çalışmaları ve yayımlarıyle tanıtmış olmak. Bu şartları yerine getiren do­çentlere, başvurmaları üzerine, fakülte pro­fesörler kurulunun kararı ve üniversite se­natosunun onayı ile bir kadroya bağlı ol­madan üniversite profesörü unvanı verilir; kadro varsa, profesör kadrosuna girer ve bu kadrodan maaş alarak profesörlere ait bütün haklardan yararlanır. Kadrosuz pro­fesör olan kimseler maaşlarını doçentlik kadrosundan alırlar; fakat bunun dışında kadrolu profesörlerin bütün hak ve yetki­lerine sahiptirler. Ancak bunun iki istis­nası vardır: 1. doçent kadrosunda bulunan bir profesör rektör olamaz; 2. kürsüde kadrolu bir profesör varsa, kadrosuz pro­fesör kürsü profesörlüğüne seçilemez. Ünivesite profesörlerinin görevleri şunlar­dır: 1. üniversite öğretim kurumlarında ders okutmak; 2. pratik çalışmaları, uygulama ve proje işlerini, laboratuvarları, seminer­leri yönetmek; 3. bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak veya yaptırmak.Ülkemizde konu ; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun , "Profesörlüğe yükselme ve atama" başlıklı 26. maddesi ile düzenlenmiştir.

Madde 0026: Profesörlüğe yükselme ve atama

a. Profesörlüğe yükseltilmede;

1. (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen şekli.) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

2. İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,

3. Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,

Gerekir.

Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir.

b. (29.05.1991 tarih ve 3747 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Profesörlük kadrosuna atama,

1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversitelerde en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.

2. Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek ilan ederler.

3. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları gözönünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.

Kaynaklar

* http://www.etymonline.com/index.php?term=professor Etimoloji Sözlüğü

profesör

üniversitede ve yüksekokullarda doçentten bir aşama üstün olan öğretim üyesi.

profesör

Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi:
"Bu kırk yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor."- P. Safa.

profesör

Türkçe profesör kelimesinin İngilizce karşılığı.
[profesor (m) ] n. professor, teacher; schoolteacher; tutor; instructor n. professor, prof

profesör

Türkçe profesör kelimesinin Fransızca karşılığı.
prof [le], professeur [le]

profesör

Türkçe profesör kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Professor

Profesör (Tan Taşçı) sözleri

Tan Taşçı tarafından albümünde söylenen Profesör adlı şarkının sözleri.

Yıldızları saysam tatklit olur sana
Bendeki rakam prefesör şaşırtır
Elimde bir lamba karanlıktan korkma
Bendeki enerji dünyanı ışıltır

Yüküm ağır sanma sırtlarda taşınır
Taşırım sırtımda sırtım mı aşınır
Asıl sana bomba küçücük dünyamda
Bir kenara koy benim gibi yakışır

Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bak sağına soluna
Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bak sağına soluna

Büyüksün anladık saygımız var
Bizimde bir bildiğimiz felsefemiz var
Bir garip dünya yanmam ateşinde
İçim dışım temiz benim ne yanlışımız var

Tak koluna benim gibi yakışır
Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bi bak sağına soluna...

İlgili konuları ara

Yanıtlar