Programlama

Kısaca: Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. ...devamı ☟

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir proglamlama dilinde yapılır. Bu programlama dili Java ve C gibi yuksek seviyede bir dil olabileceği gibi assembly ve bazı durumlarda makine dili de olabilir. Yazılan kaynak kodu genellikle bir derleyici ve bağlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir. Ayrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir.Derleyici, yazılan programları okuyup içerisinde mantıksal veya yazınsal hatalar olup olmadığını bulan, bulduğu hataları kullanıcıya göstererek programın düzeltilmesine yardım eden, hata yoksa programı çalıştırıp sonucunu gösteren, ayrıca çeşidine göre pek çok başka özelliği barındırabilen (bir değişkenin üzerine mouse ile gelindiğinde değişkenin özelliklerini gösterme, fonksiyonun üzerine gelindiğinde kod içerisinde fonksiyonu bulup yazıldığı satıra gidebilme, kodların daha kolay okunabilmesi için etiketler yardımıyla kodları toparlayacak bölgeler oluşturabilme...) birer platformdur.

Programlama

Programlamak veya programlaştırmak işi.

Programlama

Türkçe Programlama kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. programing, programming [Brit.]

Programlama

programlamak ya da programlaştırmak eylemi.

Programlama

Türkçe Programlama kelimesinin Fransızca karşılığı.
programmation [la]

Programlama

Türkçe Programlama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Planung, Programmierung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nesne Yönelimli Programlama
1 yıl önce

Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce: Object - Oriented Programming)(OOP), Her işlevin nesneler olarak soyutlandığı bir programlama yaklaşımıdır...

Nesne Yönelimli Programlama, 1960, 1970, 1980, 1990, ADA, Bjarne Stroustrup, C, C++, CORBA, Dalmaçyalı
Mantık programlama
1 yıl önce

Mantık programlama veya mantıksal programlama, belli bir program diline bağlı kalmaksızın mantıksal tanımlarla yapılmak istenilen, mantıksal algoritma...

Programlama dili
1 yıl önce

tür yol sağlar. Programlama dili uygulamasında iki yaklaşım vardır: Derleme ve yorumlama. Herhangi bir tekniği kullanarak bir programlama dili uygulamak...

Programlama dilleri, ALGOL, ASP, ActionScript, Ada, Ada programlama dili, Assembly, BASIC, B programlama dili, Bilgisayar, C
Yordamsal Programlama
1 yıl önce

Yordamsal programlama çoğu zaman sıralı programlamadan veya yapısal olmayan programlamadan pek çok durumda daha iyi seçimdir. Yordamsal programlama orta karar...

Yordamsal programlama, Fonksiyon, Yordam
Python (programlama dili)
1 yıl önce

Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, web programlama, uygulama ve veri tabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda...

Fonksiyonel Programlama
4 yıl önce

Fonksiyonel programlama, yalnızca fonksiyonların kullanılmasıyla yazılmış programlardır. Fonksiyonel programların tipik özellikleri: Atama deyimi bulunmaz...

Fonksiyonel programlama, Fonksiyon, Program
Doğrusal Programlama
1 yıl önce

(lineer) programlamadaki doğrusal (lineer) sözcüğü, modeldeki tüm matematiksel fonksiyonların doğrusal (lineer) olması gerektiğini belirtir. Programlama kelimesi...

Cephe Yönelimli Programlama
4 yıl önce

Bütün programlama yaklaşımlarında kodlar uzadıkça, kodların anlaşılabilirliği çok düşmekte, bazen de içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Programlamanın varlığıyla...

Cephe yönelimli programlama, ActionScript, AspectJ, C++, ColdFusion, Common Lisp, Edsger Dijkstra, IBM, J2EE, JavaScript, Lingua franca