Belirlenmiş bir hedefe yönelik olarak amaçlanan gelişmeyi sağlamak için uygulamaya geçilmeden önce bir ürün ya da hizmet şeklinde gerçekleştirilen ön çalışma planıdır.

Proje

Belirlenmiş bir hedefe yönelik olarak amaçlanan gelişmeyi sağlamak için uygulamaya geçilmeden önce bir ürün ya da hizmet şeklinde gerçekleştirilen ön çalışma planıdır. Sözlüğe taşı

Bir proje farklı methodolojiler ile yönetilebilir. Bunlarda bir tanesi çevik (Agile) methodolojidir.([1])

proje

Osmanlıca proje kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Tasarlanan ilk şekil. Tasarı. Mütehayyel.

proje

tasarlanmış şey, tasarı. mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir izlenceye göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine ya da bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.

proje

Türkçe proje kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. project, plan, design, projection, set up, prospectus, blue print

proje

Türkçe proje kelimesinin Fransızca karşılığı.
projet [le]

proje

Türkçe proje kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Projekt

İlgili konuları ara

Yanıtlar