Prokaryot hücre

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: prokaryotik, alem, bakteri, bilimsel sınıflandırma, dna, evrim, haploit, hücre, kromozom, mitoz, monera

Prokaryot hücre ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Prokaryot


İlgili konuları ara

prokaryotik alem bakteri bilimsel sınıflandırma dna evrim haploit hücre kromozom mitoz monera
...

Okuma Önerileri

Hücre
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre, Tek hücreli canlılar, Prokaryot, Protein, Ribozom, Hücre çeperi, Mitokondri, Enerji, Plastit, ATP, Sitoplazma, Madde, Sentriyol, Endositoz, Ekzositoz, Hücre bölünmesi, çeşitleri, nelerdir, nedir
Virüs
3 yıl önce

Virüsler çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerd

Virüs (genel), AIDS, Aglütinasyon, Alt familya, Alyuvar, Antibiyotik, Antiviral ilaç, Arkae, Aşı (tıp), Bakteri
Mitokondri
2 yıl önce

Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitoko

Mitokondri, Alyuvar, DNA, Endoplazmik retikulum, Enzim, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı
Mikrobiyoloji
3 yıl önce

Mikrobiyoloji bilim dalı, biyolojinin sayısız alt kollarından yanlızca birisi olmasına karşın biyolojinin temelini oluşturduğunu söyleyebil

Mikrobiyoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bel soğukluğu, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Insan
1 yıl önce

İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becer

Yaratılış, Taksokutu, Adalet, Adet, Afrika, Aile, Akıl, Alet, Amfibiler, Anadolu
Su yosunu
1 yıl önce

Alg ya da Yosun; büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul

Algler, Alem, Altınsarısı algler, Ateşrengi algler, Bitkiler, Brom, Canlı, Dinoflagellat, Ekosistem, Endoplazmik retikulum, Fotosentetik
Monera
3 yıl önce

Monera (Daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera alemi olarak kabul edilmekteydi. Prokaryotae), diğer alemlerden ayrılarak, Prokary

Monera, Alem, Alem (biyoloji), Archaebacteria, Ardıbeslek, Eşeysiz, Fotosentez, Gram pozitif bakteriler, Kamçı, Kemosentetik, Kendibeslek
Abiogenesis
1 yıl önce

Doğa bilimlerinde abiyogenez, yaşamın kökeni sorusu, yeryüzünde yaşamın canlı olmayandan nasıl gelişebildiğinin araştırılmasıdır. Bil

Abiogenesis, 19. yüzyıl, 1992, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, Adenin, Akilia Adası
Ribozomal RNA
1 yıl önce

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA,

Arkea
2 yıl önce

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία, "eskiler" 'den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean, veya Arkaeon), veya Arkebakteriler, canlı organizmalar

Arkea, Taksokutu, Adenozin trifosfat, Alem, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Ekstremofil, Ester, Eter, Euryarchaeota, Flagella
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.