Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre

Kısaca: Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki ...devamı ☟

Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı: prokaryotik ve ökaryotik hücre. Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler, ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üstalemdir. Ökaryotlar, hücrelerinin yapısından dolayı beraber gruplandırılmış bir canlılar grubudur. Bilimsel sınıflandırmada Ökaryotlar, Bakteriler ve Arkeler, tüm canlıları kapsayan üç ana gruptur. Ökaryotların tanımlayıcı özelliği genetik malzemelerinin zarla çevrili bir (veya birkaç) çekirdek içinde yer almasıdır. Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre'nin ortak özellikleri: * Benzer yapıda hücre zarı. * Genetik bilginin DNA aracılığıyla kodlanması ve aktarılması. * Transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının ve ribozomların benzer olması. * Ortak metabolik yolların bulunması. (ör: glikoliz) * Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için kullanılan mekanizmanın benzer olması (prokaryotların hücre zarında, ökaryotların mitokondri zarında). * Benzer fotosentez mekanizmaları. * Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği. * Benzer yapıda proteazomlar (protein sindiren yapılar). Ökaryot Hücrelerde bulunup Prokaryot Hücrelerde bulunmayan özellikleriz: * Hücrede, çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün bulunması. Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar (delikler). * DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması. * Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması. * Oksijenli solunum için özelleşmiş sitoplazmik organeller: mitokondri. * Fotosentez için özelleşmiş sitoplazmik organeller: kloroplast. * Karmaşık yapılı hücre iskeletinin (sitoskeleton) bulunması. (Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller.) * Daha karmaşık kamçı (flagella) yapısı. * Hücre zarıyla kesecikler oluşturarak sıvı ve katı maddeleri hücre içine alabilme yeteneği. (Endositoz ve fagositoz.) * Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı. * Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri. * Diploidlik: her hücrede bir genin iki kopya halinde bulunması. * Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hücre
3 hafta önce

olup, mitozla bölünürler. Ökaryotlar, sitoplazmalarında karmaşık organeller bulundururlar. Ökaryotik hücreler, Prokaryotlara göre çok gelişmişlerdir, hayvanlar...

Hücre, Tek hücreli canlılar, Prokaryot, Protein, Ribozom, Hücre çeperi, Mitokondri, Enerji, Plastit, ATP, Sitoplazma, Madde, Sentriyol, Endositoz, Ekzositoz, Hücre bölünmesi, çeşitleri, nelerdir, nedir
Prokaryot
3 hafta önce

birleşmesinden oluşturulmuş terimdir. Monera Protista Ökaryotlar Vikitür'de konuyla ilgili taksonomik bilgiler bulunur: Procaryota Prokaryot ve Ökaryotlar...

Ökaryot
3 hafta önce

çevrili çeşitli organelleri vardır. Bu tür hücre içi karmaşık yapılar da prokaryotlarda bulunmaz. Ökaryotların ortak bir atası olduğu için bir üst âlem...

Ökaryot, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Bitkiler, Biyoloji, Canlı, DNA, Eukaryota, Fungi, Hayvanlar, Kromozom, Çok hücreli canlılar, Tek hücreli canlılar
Ribozom
3 hafta önce

Virüsler yerleştikleri hücrenin ribozomunu kullanmaktadır.) Prokaryot hücrelerde sitoplazmada serbest halde, ökaryot hücrelerde ise sitoplazmada serbest...

Ribozom, Angstrom, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Mikrotübül
3 hafta önce

yapılardır. Ökaryot kamçısı (flagella) içerisinde mikrotübüller bulunduğu halde prokaryot kamçısında bulunmaz. Bu ökaryotların prokaryot kamçısı arasındaki...

Hücre döngüsü
3 hafta önce

zaman sağlamaktadır. Prokaryot (bakteri ve arke) hücrelerde, hücre döngüsü B, C ve D dönemlerinde bölünmektedir. B dönemi, hücre bölünmesinin sonundan...

Oksidatif fosforilasyon
3 hafta önce

Glikoliz ve Krebs döngüsü sırasında oluşan bileşiklerdeki hidrojen atomlarının, ökaryot hücrelerde mitokondrinin, prokaryot hücrelerde hücre zarının üzerinde...

Oksidatif fosforilasyon, ATP, Biyokimya, Fotosentez, Glikoliz, Hücre zarı, Mitokondri, Oksijenli solunum, Prokaryot, Sitoplazma, Taslak
Programlanmış hücre ölümü
2 hafta önce

milyon yıl önce kesin ökaryotlar ve sadece varolmayıp, enerji üreten fakat simbiyozimden karşılıklı yarar sağlayan prokaryotlar için mümkün yapar. Mitokondriye...

Programlanmış hücre ölümü, 1964, 1967, 2002, Alem, Apoptozis, Ayçiçeği, Bakteri, Beyaz kan hücreleri, Bitki, Bitkiler