Prokaryotlar

Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir. Organeller ve karmaşık sitoplazma yapısı bu canlılarda bulunmaz.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: prokaryot, taksokutu, alem, bakteri, bilimsel sınıflandırma, dna, evrim, haploit, hücre, kromozom, mitoz
Prokaryotlar
Prokaryotlar

Prokaryotlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: prokaryot


İlgili konuları ara

prokaryot taksokutu alem bakteri bilimsel sınıflandırma dna evrim haploit hücre kromozom mitoz
...

Okuma Önerileri

Mitoz
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre bölünmesi, Prokaryot, Ökaryot, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Hücre
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre, Tek hücreli canlılar, Prokaryot, Protein, Ribozom, Hücre çeperi, Mitokondri, Enerji, Plastit, ATP, Sitoplazma, Madde, Sentriyol, Endositoz, Ekzositoz, Hücre bölünmesi, çeşitleri, nelerdir, nedir
Virüs
3 yıl önce

Virüsler çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerd

Virüs (genel), AIDS, Aglütinasyon, Alt familya, Alyuvar, Antibiyotik, Antiviral ilaç, Arkae, Aşı (tıp), Bakteri
Su yosunu
1 yıl önce

Alg ya da Yosun; büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul

Algler, Alem, Altınsarısı algler, Ateşrengi algler, Bitkiler, Brom, Canlı, Dinoflagellat, Ekosistem, Endoplazmik retikulum, Fotosentetik
Ribozomal RNA
1 yıl önce

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA,

Arkea
2 yıl önce

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία, "eskiler" 'den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean, veya Arkaeon), veya Arkebakteriler, canlı organizmalar

Arkea, Taksokutu, Adenozin trifosfat, Alem, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Ekstremofil, Ester, Eter, Euryarchaeota, Flagella
Filogenetik
3 yıl önce

filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır. Bu ilişkiler filog

DNA'nın çoğalması
2 yıl önce

DNA çoğalması, DNA ikileşmesi ya da DNA sentezi, hücre bölünmesi öncesinde çift sarmallı DNA`nın kopyalanması işlemidir. Kopyalanan yeni

DNA`nın çoğalması, DNA, Hücre bölünmesi, Prokaryot, RNA, Telomeraz, í–karyot, Telomer, Nükleaz, DNA haloenzim, Yarı korunumlu çoğalma
Gen kuvvetlendirilmesi
3 yıl önce

Genetik`de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetle

Gen kuvvetlendirilmesi, Enzim, Gen, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik, Genom, Kromozom, MRNA, Nükleotid
DNA Tamiri
1 yıl önce

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanzimalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

DNA tamiri, DNA, DNA ikileşmesi, Deoksiriboz, Enzim, Fotoreaktivasyon, Gen, Genom, Guanin, Hidroliz, Kanser
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.