Proletarya diktatörlüğüyle

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasalproleter düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini ifade eder. Sosyalizm dönemi, komünizme yani sınıfsız topluma geçiş dönemi olması itibariyle proletarya diktatörlüğü dönemidir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: proletarya diktatörlüğü, antonio gramsci, artı-değer, artı-emek, asya tipi üretim tarzı, burjuva, değişim değeri ve kullanım değeri, diyalektik materyalizm, dünya devrimi, emek gücü, emperyalizm
Proletarya diktatörlüğüyle
Proletarya Diktatörlüğüyle

İlgili konuları ara

proletarya diktatörlüğü antonio gramsci artı-değer artı-emek asya tipi üretim tarzı burjuva değişim değeri ve kullanım değeri diyalektik materyalizm dünya devrimi emek gücü emperyalizm
...

Okuma Önerileri

Komünizm
2 yıl önce

Sırasıyla, ütopik akılcı ve pasifist bir öğreti olarak doğa hali öğretisine, sınıf savaşını uygarlığın itici gücü olarak gören M

Komünizm, 1917, 1919, Anarşist komünizm, Antonio Gramsci, Arnavutluk, Aydınlanma, Bulgaristan, Burjuvazi, Che Guevara, Devlet
Proletarya diktatörlüğüyle
3 yıl önce

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasalproleter düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin s

Proletarya diktatörlüğü, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Devlet
1 yıl önce

Devlet, çağdaş anlamıyla, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütle

Devlet, Halk, Kültür, Tarım, Taslak şablonları, Amerikan iç savaşı, Taslak madde
Bolşevizm
2 yıl önce

20. yüzyılın ilk çeyreğinde, bir grup Rus devrimcisi ve özellikle de Lenin tara­fından geliştirilmiş olan, ve proletaryanın iktidarı ele g

Lümpen
1 yıl önce

Lümpen (Almanca: ``Lumpenproletariat``, "proletarya yığını"; "pejmürde proletarya"), başlangıçta Karl Marks ve Friedrich

Lümpen, 1852, 1854, Almanca, Friedrich Engels, Karl Marks, Taslak şablonları, Louis Bonaparte`ın 18. Brumaire`i, Alman İdeolojisi, Taslak madde
Marksizm
1 yıl önce

Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kaustky, Vladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxem­burg, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gra

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Proletarya
1 yıl önce

Marksist görüşe göre, kapitalist toplumda burjuvazi tarafından sömürülen, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan emekçi sınıf. Ken

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası, Emek gücü
Proleter
3 yıl önce

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası
Proletariat
1 yıl önce

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

Işçi sınıfı
3 yıl önce

İşçi sınıfı, sosyolojide ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşılık bulur.

İşçi sınıfı, Emek, Emek gücü, Gelir, Kapitalizm, Karl Marx, Kültür, Küreselleşme, Marksist, Marksizm, Proletarya
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.