Proletarya Diktat��Rl������

proleterya

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

Proletariat

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

Proleterya diktatörlüğü

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasalproleter düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini ifade eder. Sosyalizm dönemi, komünizme yani sınıfsız topluma geçiş dönemi olması itibariyle proletary...

Lümpen proleterya

Proletarya diktatörlüğü

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasal düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini ifade eder.Sosyalizm dönemi, komünizme yani sınıfsız topluma geçiş dönemi olması itibariyle proltarya diktatör...

Gotha Programı'nın Eleştirisi

Gotha Programı`nın Eleştirisi, Karl Marks ve Fredrick Engels`in yakın işbirliği içerisinde bulundukları Alman Sosyal Demokrat Hareketi`nin Eisenach grubuna 1875`in Mayıs ayının ilk haftalarında Marks`ın yolladığı bir mektuba dayanan bir belgedir. Marks`ın...

Amerika Proletarya Partisi

Amerika Proletarya Partisi (İngilizce: The Proletarian Party of America, PPA) ABD'deki Michigan Sosyalist Partisi'nin Detroit teşkilatının bölünmesiyle

Proletkult

Proletkult, "proletarskaya kultura" sözünden (пролетарская культура, Rusça "proletarya kültürü") oluşturulmuş birleşik sözcük. Sovyetler Birliği'nde 1917-1925 arasında, burjuva etkilerine karşı tamamen proleteryaya ait bir sanat oluşturmak amacıyla aktif...

işçi sınıfı

İşçi sınıfı, sosyolojide ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşılık bulur.

Sınıfsız toplum

Sınıfsız Toplum, Marksizme göre, ekonomik kıtlığın yerini ekonomik bolluğun almasıyla toplumsal ve tarihsel bütün sınıf ayrımlarının ve kafa emeği ile kol emeği, tarım ile sanayi, köy ile şehir arasındaki kutuplaşmaların ortadan kalkacağı, sosyalizmin iki...