proleter

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir.

PROLETER (türkçe) anlamı
1. Emekçi
PROLETER (türkçe) anlamı
2. emekçi2
PROLETER (türkçe) ingilizcesi
1. adj. proletariann. proletarian
2. prole
PROLETER (türkçe) almancası
1. n. Proletarieradj. proletarisch

Proleter hakkında bilgiler

proleter ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: proletarya

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Büyük Proleter Kültür Devrimi

Kültür Devrimi: Mao Zedung iktidar mücadelesi sırasında çok planlı hareket etmiş, büyük bir sabırla başarısızlıklardan geçe geçe başarıya ulaşmıştır. Ülke içinde kendisine karşıt güçleri yenilgiye uğrattıktan, II. Dünya Savaşı sonrası emperyalizmin tasfiyesini ...

Proleter Devrim

Bir ülkede, toplum içindeki tüm mevcut proleter ve ezilen sınıfların (başta işçi ve köylü sınıfı)siyasi ve ekonomik iktidarı ele geçirmesiyle ve sermaye (kapitalist) düzeninin yerine emek iktidarını kurmasıyla oluşan ve gelişen süreç.

Proleter Enternasyonalizm

Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfına ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimini gerçekleştirmek için birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Marksist sosyal sınıf teorisidir. Komünist Manifesto`nun son dizesi "``Dünyanın bütün ...

Proleter Devrimci Aydınlık

Beyaz Aydınlık, diğer grubunsa Kırmızı Aydınlık olarak anılmasına yol açmıştır. Doğu Perinçek'le beraber Cüneyt Akalın, Ömer Madra, Bora Gözen, Hasan Yalçın, Halil Berktay, Gün Zileli, Oral Çalışlar, İbrahim Kaypakkaya, Doğu Perinçek, Atıl Ant, Ferit İlsever ve Nuri ...