Promotör

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur.

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyon kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur. Transkripsiyonun gerçekleşmesi için RNA polimeraz adlı RNA enziminin bir DNA'da bir gen üzerine tutunması gerekir. Promotörler ise özelleşmiş DNA zincirleri barındırır ve transkripsiyon faktörleri olarak adlandırılan RNA polimeraz ve proteinler için bir bağ yapısı oluşturur. Bu sayede RNA polimerazı yapısına katar. Bakterilerde promotörler, RNA polimeraz tarafından tanınırlar ve sigma faktörü denilen bir bağ oluştururlar. Ökaryot canlılarda ise bu çok daha karmaşıktır. Bu canlılarda, işlem için yediden fazla faktör gereklidir.

Prokaryotlarda promotörler

<-- aktıntıya karşı akıntıya doğru --> 5'-XXXXXXXPPPPPXXXXXXPPPPPPXXXXGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXXXX-3' -35 -10 Kopyalanacak genler . (en uygun eleman sayısı -35 ile -10 dizi arasıdır)

Her nükleotit için geliş olasılığı

-10 dizi için T A T A A T 77% 76% 60% 61% 56% 82% -35 dizi için T T G A C A 69% 79% 61% 56% 54% 54%

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Promotör ilgili konular

 • Hızlandırıcı

  Genetikte hızlandırıcı (İng. enhancer), bir gen kümesindeki genlerin transkripsiyon hızının artmasını sağlayan, transkripsiyon faktörleri
 • Confessions turnesi

  21 Mayıs`ta başlamış olup 24 Eylül`de bitmesi planlanan Madonna turnesi.Son albümü Confessions on a Dancefloor`u destekleyen turnenin bilet fiy
 • Confessions Tour

  Confessions Tour (Türkçe: İtiraflar Turu) Amerikalı şarkıcı Madonna'nın yedinci turnesi. Son albümü Confessions on a Dance Floor'u destekley
 • Çerçeve kayması mutasyonu

  Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyo
 • Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)

  Moleküler biyolojide akış yukarı ve akış aşağı terimleri DNA veya RNA`da relatif konum belirtmek için kullanılan terimlerdir. Her DNA veya
 • Doğrultu (moleküler biyoloji)

  Moleküler biyolojide doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotitlerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir. Kimyasal adlandırma kon
 • Transkripsiyon (genetik)

  Ökaryotik RNA polimeraz II, bir düzine proteinden (mavi ve yeşil) oluşur. Bu enzim DNA`yı (turuncu) çevrelerler, onun iki zincirini ayırır, DN
 • Transkripsiyon faktörü

  Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir prote
 • Transpozon

  Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç