--}}

Promotör

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur.

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyon kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur. Transkripsiyonun gerçekleşmesi için RNA polimeraz adlı RNA enziminin bir DNA'da bir gen üzerine tutunması gerekir. Promotörler ise özelleşmiş DNA zincirleri barındırır ve transkripsiyon faktörleri olarak adlandırılan RNA polimeraz ve proteinler için bir bağ yapısı oluşturur. Bu sayede RNA polimerazı yapısına katar. Bakterilerde promotörler, RNA polimeraz tarafından tanınırlar ve sigma faktörü denilen bir bağ oluştururlar. Ökaryot canlılarda ise bu çok daha karmaşıktır. Bu canlılarda, işlem için yediden fazla faktör gereklidir.

Prokaryotlarda promotörler

<-- aktıntıya karşı akıntıya doğru --> 5'-XXXXXXXPPPPPXXXXXXPPPPPPXXXXGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXXXX-3' -35 -10 Kopyalanacak genler . (en uygun eleman sayısı -35 ile -10 dizi arasıdır)

Her nükleotit için geliş olasılığı

-10 dizi için T A T A A T 77% 76% 60% 61% 56% 82% -35 dizi için T T G A C A 69% 79% 61% 56% 54% 54%

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.