Promotör

Kısaca: Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur. ...devamı ☟

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyon kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları genin yanında ve aynı iplikte bulunur. Transkripsiyonun gerçekleşmesi için RNA polimeraz adlı RNA enziminin bir DNA'da bir gen üzerine tutunması gerekir. Promotörler ise özelleşmiş DNA zincirleri barındırır ve transkripsiyon faktörleri olarak adlandırılan RNA polimeraz ve proteinler için bir bağ yapısı oluşturur. Bu sayede RNA polimerazı yapısına katar. Bakterilerde promotörler, RNA polimeraz tarafından tanınırlar ve sigma faktörü denilen bir bağ oluştururlar. Ökaryot canlılarda ise bu çok daha karmaşıktır. Bu canlılarda, işlem için yediden fazla faktör gereklidir.

Prokaryotlarda promotörler

<-- aktıntıya karşı akıntıya doğru --> 5'-......XPPPPP......PPPPPP...XGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...X-3' -35 -10 Kopyalanacak genler . (en uygun eleman sayısı -35 ile -10 dizi arasıdır)

Her nükleotit için geliş olasılığı

-10 dizi için T A T A A T 77% 76% 60% 61% 56% 82% -35 dizi için T T G A C A 69% 79% 61% 56% 54% 54%

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Transkripsiyon (genetik)
6 ay önce

yönünün tersi yukarıdır.). Promotör bölgesinde genlerin ifadesini kontrol eden DNA dizileri yer alır. Ökaryotlarda promotör bölgelerden başka, "hızlandırıcı"...

Transkripsiyon (genetik), 1965, 3` ucu, 5` ucu, AIDS, Adenin, Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), Apoptoz, Arke, DNA çoğalması, E. coli
Hızlandırıcı
3 yıl önce

kontrol ettikleri genin promotöründen birkaç yüz-bin baz çifti uzakta olduğu bulunmuştur. Hızlandırıcılar doğrudan promotöre bağlanmazlar, aktivatör proteinler...

Çerçeve kayması mutasyonu
6 ay önce

kısmında meydana gelirse "çerçeve kayması mutasyonları" olur. Bir genin promotör bölgesinde bir nükleotidin girmesi gen ifadesinde ya da düzenlenmesinde...

Mutasyon, Biyoloji, Hücre, Hayvanlar, Baz, Gen, Genetik, Mutasyon, Nükleotid, Protein, Promotor, Mikrodelesyon, Mikroinsersiyon
Kodlamayan DNA
3 yıl önce

mikroRNA gibi çeşitli işlevsel RNA tiplerini kodlar. Başka kodlamayan DNA'lar promotör ve hızlandırıcılarda (İng. enhancer elements) transkripsiyon faktörlerinin...

ökaryotik transkripsiyon
6 ay önce

transkripsiyon başlangıcındaki önemli rolü nedeniyle çekirdek promotör adı verilir. Promotörlerde farklı dizi elemanı sınıfları bulunur. Örneğin, TATA kutusu...

Histon metilasyonu
6 ay önce

rolü vardır, örneğin histon 3 lizin 4 (H3K4) tri-metilasyonu ökaryotlarda promotör bölgelerini belirler . ^ MLL2 is required in oocytes for bulk histone 3...

Confessions Tour
6 ay önce

Vokaller: Yitzhak Sinwani, Nicki Richards ve Donna DeLory Organizatör ve Promotör Şirket:Live Nation ve The Next Adventure Confessions Tour- İngilizce Live...

Confessions Tour, 2006, 21 Eylül, 21 Mayıs, A.B.D., Almanya, Amsterdam, Boston, Chicago, Danimarka, Düsseldorf
RNA polimeraz
6 ay önce

edebilen 100'den fazla faktör tanımlanmıştır. RNA polimeraz, DNA üzerinde promotör olarak adlandırılan özel bölgelerden başlayarak transkripsiyonu başlatır...

RNA polimeraz, Arke, Aspartik asit, Bakteri, Bakteriyofaj, DNA, Enzim, Escherichia coli, Faj, Fosfat, Gen