proprietary band

İngilizce proprietary band kelimelerinin Fransızca karşılığı.
n. marque déposée (f)

Yanıtlar