Proses

Kısaca: Süreç; olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, art arda sıralanması. ...devamı ☟

Proses ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Süreç

proses

Türkçe proses kelimesinin İngilizce karşılığı.
[prose (f) ] n. prose, everyday style of writing, nonpoetic style of writing; common phrase, dull expression

proses

süreç.

proses

Türkçe proses kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Prozess

proses

proses : [[İngilizce ]] kökenli ([[process]]) bu söz, “aralarında birlik olan veya belli bir düzen içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi” anlamına gelmektedir. Aynı anlama gelmek üzere bugün eskimiş olan vetire sözü dilimizde kullanılmıştır. TDK, günümüzde proses biçiminde yaygınlaşmaya başlayan bu yabancı kelime için süreç sözünün uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Süreç
3 yıl önce

Süreç; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş...

Proses karar diyagramı
3 yıl önce

Proses Karar Diyagramı, bir sorunun çözüme kavuşturulması sırasında meydana gelebilecek muhtemel olayları ve ihtimalleri gösteren bir metodudur. 7MP olarak...

Kimya mühendisliği
3 yıl önce

da kimyasalların daha kullanışlı ve değerli biçimlere dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır. Kimya mühendislerinin çalışma alanı nano...

Kimya, Üniversite, Fizik, Doğa, Biyoloji
Brayton çevrimi
3 yıl önce

Brayton çevrimi, genel olarak gaz türbinlerinde kullanılan, periyodik bir prosesdir. Günümüzde geçerli olan gaz akışkanlı güç çevrimleri içinde önemli bir...

Brayton çevrimi, Carnot çevrimi, Dizel motoru, Enerji, Ericsson çevrimi, Gaz kompresörü, Hava, Kalina çevrimi, Karma çevrimli motor, Makine, Miller çevrimi
Kontrol diyagramı
6 yıl önce

Örnek ortalaması bu limitler içinde kaldığı sürece, proses kabul edilebilir varsayılacaktır.Proses ortalamasının sabit kaldığı varsayımı ortadan kalkacak...

Atık Su Arıtımı
6 yıl önce

son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi. Atık su arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır: Atık...

Alüminotermik yöntem
6 yıl önce

dışarıdan kum ile sarılır. Karışım, bir magnezyum şerit vasıtasıyla ateşlenir. Proses sırasında açığa çıkan büyük miktardaki ısı ile kromik oksit kroma redüklenir...

İzentropik
3 yıl önce

Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir. Termodinamiğin ikinci yasası uyarınca...