Süreç; olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, art arda sıralanması.

Proses

Proses ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Süreç

proses

proses : [[İngilizce ]] kökenli ([[process]]) bu söz, “aralarında birlik olan veya belli bir düzen içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi” anlamına gelmektedir. Aynı anlama gelmek üzere bugün eskimiş olan vetire sözü dilimizde kullanılmıştır. TDK, günümüzde proses biçiminde yaygınlaşmaya başlayan bu yabancı kelime için süreç sözünün uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

proses

süreç.

proses

Türkçe proses kelimesinin İngilizce karşılığı.
[prose (f) ] n. prose, everyday style of writing, nonpoetic style of writing; common phrase, dull expression

proses

Türkçe proses kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Prozess

Yanıtlar