Proses karar diyagramı

Proses Karar Diyagramı, bir sorunun çözüme kavuşturulması sırasında meydana gelebilecek muhtemel olayları ve ihtimalleri gösteren bir metodudur. 7MP olarak da söz edilen yedi yönetim aracından birisidir. Diğer yönetim araçları, ilgi diyagramı , ok diyagramı, önceliklendirme Matrisleri, matris diyagramı, ağaç diyagramı, ilişki diyagramıdır.

Proses karar diyagramı

Proses Karar Diyagramı, bir sorunun çözüme kavuşturulması sırasında meydana gelebilecek muhtemel olayları ve ihtimalleri gösteren bir metodudur. 7MP olarak da söz edilen yedi yönetim aracından birisidir. Diğer yönetim araçları, ilgi diyagramı , ok diyagramı, önceliklendirme Matrisleri, matris diyagramı, ağaç diyagramı, ilişki diyagramıdır. Bir Proses karar diyagramı, ağaç diyagramındaki her bir dalı kullanır ve muhtemel problemleri tahmin eder ve bu problemlerin ortaya çıkmaması için alınabilecek önlemleri konumlandırır. Bu diyagram kullanılarak problemleri önlemek için çeşitli planlar yapılabilir ve problem ortaya çıktığında en iyi çözümü elde etmek için hazır olunur.  == Ne zaman kullanılır? == 1.	Özellikle büyük ve kompleks olan planlar uygulamaya konulmadan önce  3.	Kompleks ve hata maliyetinin yüksek olduğu bir plan ortaya konulduğunda  4.	Yeni ya da denenmemiş aynı zamanda da riskler içeren bir planı uygulamadan önce  == Proses Karar Diyagramı Yapısı == == Proses Karar Diyagramı Örnekleri == === Tatil Planlama Örneği === === Depo Örneği === == Benzer Teknikler == Proses Karar Diyagramı; Hata türleri ve etkileri analizi ile riskler ve hataya karşı alınan önlemlerle muhtemel aksiyonlar bakımından benzemektedir. Fakat Hata türleri ve etkileri analizi her boyuttaki muhtemel hataların sahip olduğu risk derecelerine göre önceliklendirme yapmaktadır.   

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar