Prostat

Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.

Prostat

Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez. Prostat, erkekte idrar kesesinin altında bulunan küçük bir salgı bezine verilen isimdir. sadece erkeklerde bulunur. Görevi meniyi oluşturan sıvının çoğunluğunu salgılamaktır. Geç erkeklerde prostat bir ceviz büyüklüğündedir, ancak 40 yaşlarının sonunda ve 50 yaşlarının başında prostat büyümeye başlayabilir.

Erkeklerin çoğunda bu bir probleme neden olmaz. bazı erkeklerde prostat büyümesi idrar yoluna baskı yaptığı için idrar yaparken zorluk çekilebilir. sorunlar arasında gece yarısı idrara çıkmak için yataktan kalkmak ve sık sık idrar yapmak sayılabilir. idrar akışı eskiye göre yavaşlamış olabilir. idrar yapmak için zorlanmak gerekir ve idrarın belli başlı kısmı aktıktan sonra hala damla damla idrar gelebilir. Ayrıca kişi idrar yaptıktan sonra idrar kesesinin tamamen boşalmamış olduğu hissine kapılabilir.

Bazı erkeklerde büyüyen idrar ameliyatla küçültülebilir ve normal idrar yapmak mümkün olur. Prostat ameliyatı genelde erkeğin cinsel istemini ve cinsel gücünü etkilemez ama cinsel ilişki sırasında meni idrar torbasına boşaldığı için baba olma yeteneği kaybolur.

Bir çok vakada sorunlar prostat büyümesinden kaynaklanır. Bu durum can sikici olmakla birlikte ciddi değildir. Ancak bazen bu belirtiler prostat kanserinin habercisi olabilir, prostat kanseri de başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Prostat kanserinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Aşırı yağlı gıdalar prostat kanseri riskini arttırabilir, ayrıca ailesindeki erkeklerde prostat kanseri bulunan (baba, erkek kardeş, her iki taraftaki büyükbabalar) kişilerde risk iki kat fazladır. Birden fazla yakın akrabada prostat kanseri varsa risk daha da artar.

Bu şekilde risk grubuna dahil olan erkekler 40 yaşından sonra düzenli olarak prostat muayenesi olmalıdırlar. Prostat muayenesi makattan yapılan bir muayene ve kan testinden ibarettir.

Bu iki hastalık dışında özellikle genç erkeklerde görülen ve prostat iltihabı olarak bilinen bir hastalığı daha vardır prostatın. Sık sık idrar yapmak ve testislerde ve meni boşalırken ağrı duymak prostat iltihabının belirtileri arasındadır. Kolaylıkla tedavi edilebilir.

— Patol. Prostat akıntısı, Prostattan gelen marazi akıntı. || Prostat iltihabı, prostatta meydana gelen iltihap; doğrudan doğruya veya genellikle prostattaki bir zedelenme (adenom, böbrek taşı, sidiktorbası taşı) yüzünden ortaya çıkar.

— Ted. Prostat ameliyatı, prostatı çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale. Bk. ANSiKL. ansikl. Anat. Prostat, dibi sidik torba­sına dönük, kestane biçiminde, oldukça sert, beyazımsı bir maddedir; gelişmesi ancak erginlik çağında tamamlanır. Prostat siye­ğin başlangıç kısmını sidik torbası boynu­na kadar çepeçevre sarar, yani çatı kemi­ği kaynağının arkasında, gödenbağırsağının önünde, apışarası tabanının üzerinde bulu­nur. Prostat tabanının üst ve arka kısmın­dan atmık kanalları geçer. Prostat tepesinin etrafında büzücü bir kas bulunur ve bu kas kasıldığı zaman işemeye engel olur. Pros­tat beyazımsı, koyu bir sıvı salgılar; atmığı meydana getiren unsurların biri de budur. Bu prostat sıvısı, siyeğe verumontanum’un yan olukları hizasında çok sayıdaki kanal­la boşalır.

— Ted. Prostat ameliyatında, prostat kan­serini veya prostat iltihabını tedavi için prostatın tümü alınabilir. Çoğunlukla pros­tat ameliyatı terimi, halk arasında «prostat büyümesi» denen prostat adenomunun çı­karılması anlamında kullanılır. Gerçekte bu müdahale prostat adenomunun çıkarılması içindir. Müdahale çeşitli yollardan yapıla­bilir: sidik torbasının içinden (Freyer sidik torbası yolu), sidik torbasına dokunmadan altkarın yolundan (Mill’in çatı arkası yo­lu), apışarası tabanından (hemen hemen terk edilmiştir), tabii yollardan (endoskopi yolu ile prostat çıkarılması). Bazı vaka­larda sidiğin yolunu değiştirmek amacıyle önce bir sistostomi yapmak gerekir; iki za­manlı bir ameliyat olan bu müdahale artık çok seyrek uygulanmaktadır. Adenom çıkarmak için yapılan prostat ameliyatı bugün iyi dayanılabilen bir ameliyattır. Ameliya­tın tehlikesi hastaların genellikle yaşlı olmalarıyle ilgilidir.

Prostat


1 .
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik.
2 .
Bu organda oluşan hastalık.

İlgili konuları ara

Yanıtlar