Protaktinyum

Kısaca: Atom numarası: 91 Simge: Pa Kütle numarası: 231.0359 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi: Atom numarası 91 olan radyoaktif element (sembolü: Pa). ...devamı ☟

Atom numarası: 91 Simge: Pa Kütle numarası: 231.0359 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Atom numarası 91 olan radyoaktif element (sembolü: Pa).

Protaktinyum, 1918'de, peş peşe, İngiltere'de Spddy ve Cranston, Almanya'da Hahn ve Lise Meitner tarafından keşfedildi ve 1927'de Amerikalı Grosse tarafından elde edildi. En önemli hammaddesi, radyum'un elde edilmesi sırasında ortaya çıkan çözünmez tortulardır. 231 izotopu, 34 000 yıllık yanlanma süresiyle, bir alfa taneciği ve aktinyum vererek kendi kendine parçalanır.

protaktinyum

Türkçe protaktinyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
protactinium

protaktinyum

aktinit grubundan olan radyoaktif bir element, simgesi pa.

İlgili konular

aktinit element kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Protaktinyum
3 yıl önce

tarafından tanımlanmıştır. Protaktinyum-231 izotopu ise Otto Hahn ve Lise Meitner tarafından 1917-18 arasında keşfedilmiştir. Protaktinyum adı 1949 yılında IUPAC...

Protaktinyum, Aktinit, Element, Kimya, Taslak
Aktinit
3 yıl önce

arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar; aktinyum, toryum, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, küriyum, berkelyum, kaliforniyum...

Aktinit, Aktinyum, Alkali metal, Alkalin, Amerikyum, Ametal, Aynştaynyum, Berkelyum, Element, Element serisi, Fermiyum
Otto Hahn
3 yıl önce

Radium-Standard-Kommision'a üye oldu. 1918: Lise Meitner ile birlikte protaktinyum (Pa) elementini buldu. 1944: Nobel Kimya Ödülünü aldı. 105 ve 108 numaralı...

Otto Hahn, 1879, 1901, 1904, 1910, 1918, 1944, 1968, 28 Temmuz, 8 Mart, Almanya
Toryum-231
6 yıl önce

Yarılanma zamanı (yarı ömrü) 25.5 saat olan 231Th, beta ışıması yaparak Protaktinyum-231 elementine dönüşür. Doğal ışınım enerjisi 0.39 MeV ve kütlesi 231...

Toryum-231, Nötron, Protaktinyum, Proton, Radyoaktif, Taslak, Toryum, Uranyum-235, Çekirdek fiziği, Atom fiziği
Kasimir Fajans
3 yıl önce

açıklamada kullanmıştır. Yine aynı yıl, Otto H. Göhring ile birlikte Protaktinyum elementini tanımlamıştır. Radyoaktiviteyi kullanarak minerallerin yaşını...

Kasimir Fajans, 1887, 18 Mayıs, 1911, 1913, 1935, 1975, 27 Mayıs, Almanya, Amerikalı, Ann Arbor
Van Arkel-de Boer işlemi
6 yıl önce

alındı. Saf olmayan titanyum, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, toryum ve protaktinyum, 50-250 °C'de iyot ile taşırma kabında ısıtılır. Titanyum veya zirkonyumun...

Pa
3 yıl önce

Pa, sözlük anlamı: Eski dilde ayak. Protaktinyum'un simgesi Polyamid, sentetik bir polimer. Pensilvanya, ABD'deki eyaletin kısaltması, posta kodu Pascal...

PA, Panama, Pascal, Pennsylvania, Polyamid, Protaktinyum, Pascal (birim), Anlam ayrım
Lise Meitner
3 yıl önce

çalışmalarının ilk ürünü olan, keşfettekleri yeni radyokatif element olan protaktinyumu duyurdular. Bu keşif ikisinin Alman bilim dünyasında ünlerini artırdı...

Lise Meitner, 11 ޞubat, 1878, 1901, 1906, 1907, 1918, 1926, 1933, 1938, 1939