Protoplast

Kısaca: Protoplast, hücrenin içindeki canlı kısıma verilen ad. Protoplasma adı ilk kez Purkinje tarafından 1840 yılında ve daha sonra Von Mohl tarafında 1846 yılında önerildi. Protoplasma bugün bildiğimiz en kompleks nesnedir. Canlı protoplasma organizmadan organizmaya ve hücreden hücreye yapısı az çok değişirse de, ortak metabolizma, büyüme, üreme ve uyarılabilme özelliklerinin pek değişmediği gözlenmektedir. ...devamı ☟

Protoplast, hücrenin içindeki canlı kısıma verilen ad. Protoplasma adı ilk kez Purkinje tarafından 1840 yılında ve daha sonra Von Mohl tarafında 1846 yılında önerildi. Protoplasma bugün bildiğimiz en kompleks nesnedir. Canlı protoplasma organizmadan organizmaya ve hücreden hücreye yapısı az çok değişirse de, ortak metabolizma, büyüme, üreme ve uyarılabilme özelliklerinin pek değişmediği gözlenmektedir.

biyoloji-taslak

Protoplast

1. anlamı yaratılan ilk şey; asal hücre.

Protoplast

Protoplast İngilizce anlamı ve tanımı

Protoplast anlamları

  1. (noun) A first-formed organized body; the first individual, or pair of individuals, of a species.
  2. (noun) The thing first formed; that of which there are subsequent copies or reproductions; the original.

Protoplast tanım:

Kelime: pro·to·plast
Söyleniş: 'prO-t&-"plast
İşlev: noun
Kökeni: Middle French protoplaste, from Late Latin protoplastus first human, from Greek prOtoplastos first formed, from prOt- prot- plastos formed, from plassein to mold -- more at PLASTER
1 : one that is formed first : PROTOTYPE
2 : a plant cell that has had its cell wall removed; also : the nucleus, cytoplasm, and plasma membrane of a cell as distinguished from inert walls and inclusions

İlgili konular

biyoloji hücre

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.