Prototürkler

Proto Türkler veya Ön Türkler, Göktürklerden önceki tarih devirlerinde var olmuş ve sonradan Türkler tarafından benimsenen bazı sosyal özelliklere sahip olan, Türk dil ailesine mensup diller konuştukları ve anaerkil oldukları; ancak daha sonra çevre toplumların etkisiyle ataerkil oldukları tahmin edilen topluluklardır.
Fransız Türkolog Jean Paul Roux, antik Çin yazılarında sözü edilen "Tue'kue" sözcüğünün Türk anlamına geldiğini kabul eder ve "Türk" olgusunu milattan önceki yüzyıllara kadar ger

Prototürkler

Prototürkler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ön Türkler

İlgili konuları ara

Yanıtlar