Ps (Unix)

Çoğu Unix benzeri işletim sisteminde, ps programı ("process status" un kısaltması) o anda çalışan işlemleri görüntüler. "top" adındaki bir başka Unix yardımcı programı ise çalışan süreçlerin gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar.

Windows PowerShell'de ps, esas olarak aynı amaca hizmet eden Get-Process cmdlet'inde önceden tanımlı bir komutun takma adıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.