Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu ilaçlar eğlence amaçlı olarak bilerek bilinç düzeyini değiştirmek, entojen olarak ritüel ve spiritüel amaçlı, zihni incelemek amaçlı ya da tedavi amaçlı ilaç olarak kullanılabilir.

Psikotrop madde

Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu ilaçlar eğlence amaçlı olarak bilerek bilinç düzeyini değiştirmek, entojen olarak ritüel ve spiritüel amaçlı, zihni incelemek amaçlı ya da tedavi amaçlı ilaç olarak kullanılabilir. Psikotrop maddeler bilinç düzeyinde ve ruh halinde, kullanıcının zevkli bulacağı (örn. öfori) ya da farkındalığı artıracağı değişiklikler yaratabileceğinden birçok psikotrop madde risklerine ve olumsuz sonuçlarına rağmen aşırı derecede kullanılmaktadır. Bazı maddelerin sürekli kullanılması nedeniyle fiziksel bağımlılık oluşabilir. Bu bağımlılıktan kurtulmak için psikoterapi, destek grupları ve hatta diğer psikotrop maddelerin kullanımını içeren bir dizi rehabilitasyon gerekir. Bu aşırı kullanma ve bağımlılık potansiyeli nedeniyle ilaç kullanımının etiği süregelen bir felsefi tartışma konusudur. Dünya üzerinde birçok hükümet ilaç üretimi ve satışları üzerine sınırlamalar getirerek aşırı kullanma ve bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır. ==Psikotrop maddelerin kullanımı == Psikotrop maddeler insanlar tarafından yasal ve yasadışı farklı nedenler için kullanılmaktadır. ===Anestezi=== Genel anestezikler hastalarda ağrı ve diğer duyuları engellemek için kullanılan psikotrop ilaçlardır. Anesteziklerin çoğu bilinç kaybına neden olur bu da hastaların fiziksel ağrı duymadan ya da duygusal travma geçirmeden cerrahi müdahaleler gibi tıbbi prosedürlere dayanmalarını sağlar. Medline Plus. Anesthesia. Erişim tarihi 16 Temmuz 2007. } === Ağrı kesiciler === Ağrı sorunlarına karşı psikotrop ilaçlar kullanılmaktadır. Ağrı duyusu vücutta yeralan nörokimyasallardan endorfinler tarafından düzenlenir ve ağrı ile başa çıkabilmek için sinir sistemi iletimi üzerinde etki eden psikotrop maddeler kullanılır. Bu ilaçlar arasında morfin ve kodein gibi narkotikler } }ve aspirin ile ibuprofein gibi non steroidal antienflamatuar ilaçlar bulunur. === Psikiyatrik ilaçlar === Psikiyatrik ilaçlar altı ana sınıfa ayrılır: *Antidepresanlar, klinik depresyon, distimi, anksiyete gibi çeşitli bozukluklarda kullanılır. } } *Stimulanlar, dikkat eksikliği bozukluğu, narkolepsi ve anoreksi gibi bozukluklarda kullanılır. *Antipsikotikler, şizofreni ve mani gibi psikozlarda kullanılır. *Karakter dengeleyicileri, bipolar bozukluk gibi durumlarda kullanılır *Anksiyolitikler, anksiyete bozukluklarında kullanılır. *Depresanlar, hipnotik, sedatif ve anestezik olarak kullanılır. === Eğlence için kullanılan ilaçlar === Algıda ve ruh halinde değişiklik yaratması sebebiyle eğlenci amaçlı olarak kullanılan psikotrop ilaçlar şunlardır: *Stimulanlar merkezí sinir sisteminin etkisini artırır, öfori ve doping etkisi yapar. *Halusinojenler, algısal ve bilişsel saptırmalara yol açar. *Hipnotikler, sarhoşluğa yol açar. *Analjezikler, öfori yaratır. *İnhalanlar, gaz aerosol ya da solvent şeklinde olan ve uyuşturucu etkisi bulunan buharların solunmasıyla kullanılan maddeler. Örnekler arasında kafein, alkol, kokain, LSD, ve kenevir bulunur. Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence by the WHO. 5 Temmuz 2007. } === Ritüel ve spritüel kullanım === Bazı psikotrop maddeler, özellikle de halusinıjenler tarih öncesi dönemlerden beri dinsel amaçlar için kullanılmıştır. Amerika Yerlileri mezkalin içeren peyote kaktüsünü 5.700 yıldır dinsel törenler için kullanmaktadır. } } Muskimol içeren " Amanita muscaria " mantarı tarih öncesi Avrupa'da ritüel amaçlı kullanılmıştır. } }

Notlar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar