Pul Kolleksiyonu

Posta pullarını ve posta pullarıyla ilgili zarfları ve benzeri nesneleri toplama ve biriktirme işlemine pul koleksiyonculuğu böyle koleksiyon yapan kişilere ise pul koleksiyoncusu denir. Dünyada günümüzde yüz milyon civarında pul koleksiyoncusu olduğu tahmin edilmektedir.

Pul Kolleksiyonu

Pul Kolleksiyonu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pul koleksiyonculuğu

İlgili konuları ara

Yanıtlar