Pulmoner Arter

Kısaca: Akciğerin büyük besleyici arteri. ...devamı ☟

Akciğerin büyük besleyici arteri.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pulmoner Arter
3 yıl önce

oksijenlenmemiş kan taşıyan tek arterler pulmoner arterlerdir. İnsan kalbinde pulmoner gövde (pulmoner arter veya ana pulmoner arter) sağ karıncığın tabanında başlar...

Pulmoner arter, Akciğer, Aort, Arter, Arteriyol, Dolaşım sistemi, Kalb, Kalp, Kan, Kan plazması, Kılcal damar
Atardamar
3 yıl önce

Atardamar veya diğer adıyla arter, kalpten vücuda kan taşıyan damarlardandır. Pulmoner arter ve umblikal arterler dışında oksijenlenmiş kanı taşırlar...

Atardamar, Arter, Akciğer, Anatomi, Aort, Arteriyol, Dolaşım sistemi, Kalp, Kan, Kan plazması, Kılcal damar
Pulmoner yüksek tansiyon
3 yıl önce

kabul edilir ve bu değerlerin üzerinde ölçümlenen yüksek pulmoner arter kan basıncı, Pulmoner hipertansiyon, PH olarak kabul edilir. Kanserin en tehlikeli...

Pulmoner yüksek tansiyon, Akciğer, Arter, Hastalık, Hipertansiyon, Kanser
Kan damarı
3 yıl önce

kanı kalbe taşırlar. Bununla birlikte iki istisna mevcuttur: pulmoner arter kirli kan, pulmoner ven ise temiz kan taşır. Vücuttaki en büyük damar kanın kendisi...

Kan, Anevrizma, Aort, Arter, Arteriyol, Atardamar, Bağdoku, Diyabet, Dolaşım sistemi, Endotelyum, Gangren
Sistol
3 yıl önce

Atriyum sistolünde kan ventriküllere dolarken, ventrikül sistolünde kan pulmoner arter ve aorta gitmektedir. Sistol başlangıcında birinci kalp sesi duyulurken...

Aort
3 yıl önce

damarı brakiosefalik arter veya internal karotid arterin kökü olarak devam eder. Altı ark ise pulmoner arterler katılır. Büyük arterin düz kası ve aortapulmoner...

Aort, Akciğer, Anatomi, Arter, Arteriyol, Dolaşım sistemi, Kalp, Kan, Kan plazması, Kılcal damar, Pulmoner arter
Kardiyoloji
3 yıl önce

Vasküler direnç (damar direnci) Kan damarları Pulmoner dolaşım (Kanın oksijenlenmesi) Pulmoner arter Pulmoner ven Kalpte uyarı iletimi (Kalbin elektriksel...

Kardiyoloji, Anevrizma, Ateroskleroz, Bilim, Dolaşım sistemi, Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi, Endokrinoloji, Hastalık, Hipertansiyon, Kalp
Küçük kan dolaşımı
3 yıl önce

döner. Pulmoner dolaşımda oksijen yoksunu kan kalpten pulmoner arterler yoluyla çıkar ve akciğerlere taşınır. Burada oksijeni artan kan pulmoner venler...

Küçük kan dolaşımı, Akciğer, Kalb, Kan