Purizm 1920'lerde Kubizm sonrasında ona tepki olarak doğmus bir sanat anlayışıdır. Hareket içinde durgun bir yalınlıkla ele alınan görüntülerin açıklık ve nesnellikle ifadesi temellerini oluşturur. İcgudusel bir reddetmeyle şekillenen tutkular ana belirleyici olarak ele alınmış olup sevinç ve haz duyumları arasında kesin bir ayrım ortaya koyarak degişmez şeyleri ifadeye yönelmiştir.

Purizm hakkında bilgiler

Purizm 1920'lerde Kubizm sonrasında ona tepki olarak doğmus bir sanat anlayışıdır. Hareket içinde durgun bir yalınlıkla ele alınan görüntülerin açıklık ve nesnellikle ifadesi temellerini oluşturur. İcgudusel bir reddetmeyle şekillenen tutkular ana belirleyici olarak ele alınmış olup sevinç ve haz duyumları arasında kesin bir ayrım ortaya koyarak degişmez şeyleri ifadeye yönelmiştir. Ölculer ve sayısal uyuma büyük önem veren bu sanatçılar mühendislikten yoğun etkiler almış olup tamamen fonksiyonel bir tarz uretme hedefindedirler. Mutlak uyumun görsel sanatın temeli olduğunu savunmuşlardır.