Qin Shihuang

Kısaca: Qin Shihuang, Qin hanedanlığının(M.Ö 238 – MÖ. 210)ilk imparatorudur. Gerçek adı Yengzheng’dir. Savaşan Devletler dönemi sonunda Qin devleti çok güçlüydü ve doğusundaki altı ülkeyi birleştirme gücüne sahipti. İmparator Qin Yengzheng, daha küçük yaşta iken tahta çıktı. Devlet işlerine onun yerine vezir Lü Buwei bakıyordu. Ancak M.Ö 238 yılında gerçek anlamıyla iktidara geçen Qin Shihuang... ...devamı ☟

Qin Shihuang, Qin hanedanlığının(M.Ö 238 – MÖ. 210)ilk imparatorudur. Gerçek adı Yengzheng’dir. Savaşan Devletler dönemi sonunda Qin devleti çok güçlüydü ve doğusundaki altı ülkeyi birleştirme gücüne sahipti. İmparator Qin Yengzheng, daha küçük yaşta iken tahta çıktı. Devlet işlerine onun yerine vezir Lü Buwei bakıyordu. Ancak M.Ö 238 yılında gerçek anlamıyla iktidara geçen Qin Shihuang, Lü Buwei’yi vezirlikten uzaklaştırdı, yerine Wei Liao ve Li Si’yi atadı. M.Ö 236 – M. Ö 221 yılları arasında Han, Wei, Chu, Yan, Zhao ve Qi olmak üzere altı ülkeyi yok ederek ve prenslerin ayrılıkçı faaliyetlerinin hüküm sürdüğü Savaşan Devletler dönemine de son vererek nihayet Çin tarihinde ilk kez birleşmiş, çok etnisiteli, otoriter ve merkezden yönetime dayalı bir devlet olan Qin hanedanlığını kurdu.

  Yengzheng M.Ö 221 yılında kendisinin ilk imparator olduğunu ilan etti. Ülke çapında zeamet (tımar sistemi) verme sistemi feshedildi, yerine ilçe ve valilik sistemi geçirildi. İmparator bizzat kendisi tarafından denetim altında bulundurulan ülkenin merkez hükümetinden ilçe ve valiliklere kadar bürokratik bir sistem oluşturdu. Qin devletinin var olan yasa ve fermanları bazında altı ülkenin yasa maddelerinden alıntı yapılarak birleşmiş bir hukuk sistemi hazırlandı. Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi için eski altı ülkenin aristokrat ve zengin aileleri Çin’in Guanzhong, Bashu gibi iç kesimlerine göç ettirildi. Halkın elindeki silahlar toplanarak imha edildi.

  Ekonomi alanında ticaretten daha çok tarıma önem verme politikası uygulandı. Feodal özel mülkiyet toprak sistemi geliştirildi. M.Ö 216 yılında yayınlanan fermana göre, toprak ağaları ile köylülerin hükümete toprak miktarlarını bildirerek vergi vermeye hazır oldukları takdirde kendilerine toprak hakkı tanınıp korundu. Böylece özel mülkiyete dayalı toprak sistemi kuruldu. Ülke çapında Savaşan Devletler döneminde yaşamış Shang Yang tarafından geliştirilmiş tek birleşmiş standartlı bir uzunluk, hacim ve ağırlık sistemi yaygınlaştırılarak uygulandı. Tek para sistemi de kuruldu. Kara ve su ulaşımı geliştirildi. Zamanın başkenti olan Xianyang’dan Yan, Qi, Wu ve Chu devletlerine giden yollar, ayrıca Xianyang - Yunyang (bugünkü Shenxi eyaleti, Jünhua’nın kuzey batısında) - Jiuyuan (bugün İç Moğolistan’ın Baotou kentinin batısında) yolu yapıldı. Ülkenin güneybatı kesiminde ise Xiangjiang Irmağı’nı Lijiang Irmağı’na bağlayan “Lin Kanalı” (5 chi yol) kazıldı.

  Kültür ve ideoloji alanında eski Qin devletinde geçerli olan yazı sistemi üzerinde “Xiaozhuan” adlı kaligrafi yazısı formüle edildi ve ülke çapında yayıldı. Ceza Kanunu güçlendirildi. M.Ö 212 yılında her türlü kitabın yakılması emri verildi, özel eğitim yasaklandı. Sonra imparator Qin Shihuang’a ölümsüzlük ilacı bulmaya giden görevlilerin kaçmaları ve olaya adları karışan Konfüçyusçüler ve doktorlar olmak üzere 400 kadar kişi başkent Xianyang’da çukura gömülerek öldürüldü. Bu olay, tarihte meşhur “kitap yakma ve Konfüçyusçüleri öldürme olayı” olarak adlandırıldı.

  Qin Shihuang imparator olduktan sonra, general Meng Tian ordusuyla adeta at üzerinde büyüyen ve çok iyi savaşan Hunlara savaş açtı. Savaşan Devletler döneminde Qin, Zhao ve Yan ülkeleri tarafından bölüm bölüm inşa ettirilmiş Çin Seddi birleştirilerek bir bütün haline getirildi, Linzhao (Gansu’daki Min ilçesi) -Liaodong Çin Seddi inşa edildi. Qin hanedanlığı Çin Seddi’nin inşasıyla Hun akıncılarından korundu, Qin hanedanlığının hakimiyeti daha da pekiştirildi, sınırlarda istikrar sağlandı. Baiwei bölgesinin zaptedilmesinden sonra, Guilin, Xiangjün ve Nanhai valilikleri kuruldu. Qin hanedanlığının son döneminde valilik sayısı, Çin’in birleştiği ilk yıllara göre 36’dan 40’a çıkarıldı.

  İmparator Qin Shihuang, altı ülkeyi birleştirdikten sonra görkemli Afang Sarayı ve Lishan mezarını inşa ettirdi, ülke çapında beş tura çıktı, gittiği her yerde yazıt diktirdi, dini faaliyetlerde bulundu. İmparator Qin Shihuang tanrıdan uzun ömürlülük ilacını bulmak için doktor Xü Fu’yu binlerce erkek ve kızdan oluşan bir kalabalıkla Doğu Denizi’ne gönderdi. Sonuçta astronomik maddi ve insani güç harcanarak halkın omuzundaki yük ağırlaştı. M.Ö 210 yılının Temmuzu’nda imparator Qin Shihuang hastalanarak öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.