Quba

Kuba Rayonu (Azerice: Quba rayonu, Lezgice: Къуба район), Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idarî bölümlerden birisidir.
Rayon 1930'da kurulmuştur.

Quba

thumb|300px|Quba Azerbaycan`da rayon olarak adlandırılan birinci derece idari bölümlerden birisidir.Kasabalar / Kentler

Quba şÉ™hÉ™ri, Əski İqriq, Qırmızı Sloboda qÉ™sÉ™bÉ™si, Dağlı kÉ™ndi, QonaqkÉ™nd, Cimi, Xaşı, Gümür DÉ™hnÉ™, Puçuq, Qaraulustü, Ördüc, Əlik, Qınz, Haput, Cek, Qırız dÉ™hnÉ™, Buduq, Dağüstü, Zeyid, Yergüc, Yalavanc, Xınalıq, Qalaxudat, Rük, Adur, Qarxun, Söhüb, DÉ™li-qaya, Zıxır, KirdÉ™h, Yerfi, Nohurdüzii, Qaya-dalı, DÉ™rk, Talış, GülÉ™zi, Künxırt, Dalaqo, Xanagah yolu, Xırt, AydmkÉ™nd, Afurca, Firiq, Puçuq, Atuc, Xaltan, NütÉ™h, Utuq, Çarxaçu, VÉ™ngidar, Muçu, Alpan, Kürkün, UzunmeşÉ™, Amsar, ƏrmÉ™ki, Digah, Alıc, ZÉ™rqaza, Qorx-mazoba, ƏspÉ™rasti, Xaspolad, KÉ™lÉ™nnov, Çayqışlaq, İsnov, Qasımqışlaq Mahmudqışlaq, Çiçi, RaziyÉ™lÉ™r, QÉ™nidÉ™rÉ™, Sirt Çiçi, SÉ™bÉ™tlÉ™r, TÉ™ngÉ™altı, Rustov, Xanagah, MÉ™çkÉ™-xacÉ™, Bad, Qalagah, Güldar, BağçaÉ™li, KÉ™lÉ™bağ, ÇÉ™dÉ™ri, Yekdar, Hacağalar, Qam-qam, Sofi-kÉ™nd, PüstÉ™qasım, DÉ™hnÉ™, GüneymÉ™hÉ™llÉ™, Alekseyevka, Zizik, İqriq, QÉ™cÉ™rzeyid, Timir-zayev, Birinci NügÉ™di, Qaraçay, MİrzÉ™qışlaq, Vladimirovka, ƏlibÉ™yqışlaq, Ağbil, MirzÉ™-mÉ™mmÉ™dkÉ™nd, DÉ™llÉ™kli, Küpçal, QÉ™lÉ™düz, Üçgün. Qımıl, KüsnÉ™t, Dağlı, Talabıqışlaq, Küçeyi, Cağacuq, Xarovşa, Talabı, TÉ™hmÉ™r, Şuduq, Növdün, TülÉ™kÉ™ran, Aşağı TülÉ™karan, YenikÉ™nd, Yuxarı TülÉ™kÉ™ran, TülÉ™r, Möhüc, GültÉ™pÉ™, Xucbala, Digah, ÇartÉ™pÉ™, Aşağı Xuc, Orta Xuc, İkinci NügÉ™di, Pirvahid, QÉ™çrÉ™ş, Qımıl-qazma, KüsnÉ™t qazma, Hacı Hüseynli, ƏnnÉ™kiqışlaq, Hacıqayıb, MirzÉ™qasrm, Küp-çalqışlaq, Novonikolayevka, Davidoba, GÉ™nc-lÉ™r, ƏlimÉ™ınmÉ™doba, Qımılqışlaq, VÉ™lvÉ™lÉ™, BÉ™rqov, İsnovqışlaq, GÉ™dikqışlaq, İdrisiqışlaq, GÉ™dik, Ibrahim Haput, ZÉ™rdabi, Bağbanlı, Barlı, Amsar palasa, İspik, Susay, GÉ™rÉ™y, Aşağı Atuc, Susayqışlaq.} }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar