Quid

Quid

1. anlamı sterlin/tütün, be tertium quid üçüncü gelen şey, karşılık, i, Lat bir şey quid pro quo başka bir şeyin yerini tutan şey, iki zıt şeyin arasına giren üçüncü şey.
2. anlamı ağızda çiğnenen tütün. paund. sterlin.

Quid

Quid İngilizce anlamı ve tanımı

Quid anlamları

  1. (noun) An English coin, a sovereign.
  2. (v. t.) To drop from the mouth, as food when partially chewed; -- said of horses.
  3. (noun) A portion suitable to be chewed; a cud; as, a quid of tobacco.

Quid tanım:

Kelime: quid
Söyleniş: 'kwid
İşlev: noun
Türleri: plural quid also quids
Kökeni: origin unknown
British : a pound sterling

Quid ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Chaw, Chew, Cud, Plug, Pound, Wad,

Quid

İngilizce Quid kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. mascada de tabaco (f), mascada (f), libra (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.