Röntgen (birim), adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen`den almıştır. Röntgenin sembolü "R" dir.

Röntgen (birim)

Röntgen (birim), adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen`den almıştır. Röntgenin sembolü "R" dir.

İlk olarak 1 gram havada oluşturduğu 87 erg`lik iyonlaşmaya bedel x ışını veya gama ışını 1 R olarak tanımlandı. Günümüzde röntgen SI ölçü sistemine göre yeniden tanımlanamıştır. Buna göre 1 kg havada 2.58x10-4 coulomb`luk elektrik yükü oluşturabilecek miktardaki x ışını veya gama ışını miktarına 1 R (1 röntgen) denmektedir. Bu tanım aslında öncekin tanımından farklı değildir.


İlk zamanlarda radyasyona maruz kalındığında röntgen (R) terimi kullanılırdı. Bu aslında o zaman için çok yanlış bir yaklaşım değildi. Çünkü o zamanlar radysayon ile ilgili ilk çalışmalar genel olarak sadece x ışınları üzerineydi ve ölçüm aletleri sadece havada oluşan iyonlaşmayı ölçebilecek nitelikteydi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar