Röportaj, bir gazete veya dergide, herhangi bir tanınmış kurumu veya kişiyi, çeşitli yönleriyle ve belli konular etrafında tanıtmak amacıyla yazılmış yazılara röportaj denir. Kelimenin sözlük anlamı; günlük not, günün raporu demektir. Röportajın yapılış, işleniş şekli mülakat şeklindedir. Röportaj için, mülakat yapılacak kişiye sorulacak sorular önceden hazırlanır. Görüşmenin seyrine göre yeni sorularla, yeni fikirler ortaya çıkarılır.

Röportajlar fotoğraflarla süslenir. Her röportaj ya

Röportaj

Röportaj, bir gazete veya dergide, herhangi bir tanınmış kurumu veya kişiyi, çeşitli yönleriyle ve belli konular etrafında tanıtmak amacıyla yazılmış yazılara röportaj denir. Kelimenin sözlük anlamı; günlük not, günün raporu demektir. Röportajın yapılış, işleniş şekli mülakat şeklindedir. Röportaj için, mülakat yapılacak kişiye sorulacak sorular önceden hazırlanır. Görüşmenin seyrine göre yeni sorularla, yeni fikirler ortaya çıkarılır.

Röportajlar fotoğraflarla süslenir. Her röportaj yazarının mutlaka bir gayesi vardır: Bir kuruma veya bir topluluğa ait görüşleri; kişilerin herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini öğrenip okuyucularına duyurmak ister.

Röportaj ile haber yazısını birbirine karıştırmamak lazımdır. İkisi arasındaki en önemli fark, röportaj yazarının yazısına kendi şahsi fikirlerini de koyabilmesidir.

Röportajlara üç çeşittir:
  • 1. Kişilerin yaşayışını konu alanlar.
  • 2. Çeşitli eşyayı konu edinenler.
  • 3. Herhangi bir kurumu veya toplumu konu alanlar.


Edebiyatta öğretici metin türü olan "röportaj"

Gazete haberlerinden daha genişletilmiş ve yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilen yazılardır. Bir bölgeyi, bir kişiyi veya bir eşyayı konu alan röportajlar olabilir. Bu yazılarda konu olan habere röportajı yapan kişi de düşüncelerini ekler, insanın gördüğü ve bildiği şeyleri ustaca dile getirir. Röportajlarda alışılmıştan farklı yönleri fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelemek önemlidir. Bu tür metinlerde öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici anlatım kullanılabilir.

röportaj

konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete yazısı.
radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.

röportaj

Osmanlıca röportaj kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Bir gazete muharririnin gördüklerini anlatan yazısı.

röportaj

Türkçe röportaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. interview, reportage

röportaj

Türkçe röportaj kelimesinin Fransızca karşılığı.
reportage [le]

röportaj

Türkçe röportaj kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Interview, Reportage

İlgili konuları ara

Yanıtlar