Rüştiye, (Mekteb-i Rüşdi olarak da bilinir), Tanzimat (1839) sonrasında açılan, ortaöğrenim amaçlı Osmanlı eğitim kurumu.

Rüştiye

Rüştiye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rüşdiye

rüştiye

ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.
Mustafa Kemal Atatürk "mülkiye rürştiyesinde okudu

İlgili konuları ara

Yanıtlar