Rüstem

Rüstem (veya Zaloğlu Rüstem) – İran (Pers / Fars) mitolojisinin efsanevî kahramanıdır. İran şairi Firdevsî'nin ''Şehname'' adlı eserinde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk edebiyatında Rüstem-i Zâl, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye tanınır. İranlılar ile Turanlılar (Türkler) arasındaki mücadelelerde büyük kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden özellikle pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır. Alper Tunga ile giri

Rüstem (veya Zaloğlu Rüstem) – İran mitolojisinin efsanevi kahramanıdır. İran şairi Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk edebiyatında Rüstem-i Zal, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye tanınır. İranlılar ile Turanlılar (Türkler) arasındaki mücadelelerde büyük kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden özellikle pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır. Alper Tunga ile giriştiği mücadele anlatılır. Güreşçi yönü ağır basar. Tutuştuğu güreşlerde hiç yenilmediği söylenir. Div-i Sepid (Beyaz Dev) ile güreşmiştir. Yalnızca Fars kültüründe değil tüm Ortadoğu’da güreşçilerin simgesi haline gelmiştir. Kaynakça # Connell Monette, The Medieval Hero: Christian and Muslim Traditions. (Saarsbruck: 2008), pp.227-28. # Journal of the Royal Central Asian Society By Royal Central Asian Society # Rustam, English comic book adaptation of tales from the Shahnameh. # Shahnameh. Helen Zimmern translation. # Shahnameh, Arthur and Edmond Warner translation.

Dış bağlantılar

* Zaloğlu Kimdir?

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

rüstem

Osmanlıca rüstem kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistanî" nâmiyle meşhur İran'lı bir kahramandır.

rüstem

(Farsça) Erkek ismi - Yiğit, kahraman. İran'ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rüstem ilgili konular

 • Fuzuli

  Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Ba
 • Cami

  Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami";
 • Rüstem

  Rüstem (veya Zaloğlu Rüstem) – İran (Pers / Fars) mitolojisinin efsanevî kahramanıdır. İran şairi Firdevsî'nin ''Şehname'' adlı eserinde
 • Taberi

  Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer'd
 • Vassaf

  Vassaf Ünlü İranlı edib ve tarihçi. İsmi, Abdullah bin Fadlullah eş-Şirazi'dir. Vassaf-ül-Hadra lakabıyla Ünlü oldu. 1264 (H. 663) senesin
 • Ankara

  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının b
 • Beşiktaş

  Beşiktaş, İstanbul’un en eski semtlerinden biri ayrıca bir ilçesidir. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında, Tophane ile Ortaköy’ün i
 • Alp Er Tonga Destanı

  İran padişahı "Minûçehr"in ölümünü haber alan Turan padişahı Peşeng, İran aleyhine savaş açmak için Türk ulularını topladı: "İran
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Bab-ı Ali Baskını

  İttihâd ve Terakkî cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913'de düzenlediği kanli baskın, II. Mesrutiyet'in îlâninda ve 31 Mart