Rüzgâra dönüş, yelkenliler başta olmak üzere gemilerin rüzgârın geldiği yöne doğru dönmeye, böylece rüzgâra doğru yönelmesine verilen addır.

Rüzgâra dönüş

Rüzgara dönüş, yelkenliler başta olmak üzere gemilerin rüzgarın geldiği yöne doğru dönmeye, böylece rüzgara doğru yönelmesine verilen addır.

Yanıtlar