Rıza Silsüpür (d. 1877 Hamitköy)

Rıza Silsüpür

Rıza Silsüpür (d. 1877 Hamitköy)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi`ne Ali Rıza Baba ile Müdafaa-i Hukuk grubu Kırşehir millet­vekili olarak katılmışlardır. İstanbul`un resmen işgalinden sonra da (16 Mart 1920) Ankara`ya gelerek milli mücadeleyi desteklemeye devam etmiştir. türk-biyo-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar