R��Zg��R Gibi Ge��Ti

R, r

dvd+r

R.

r

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitâbelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işâreti kullanılmıştır. Uygur alfab...

R N' R

Dehidrasyon reaksiyonu

R-O-R + H2O Alkollerin alkenlere dönüşmesi R-CH2-CHOH-R → R-CH=CH-R + H2O Karboksilik asitlerin asit anhidritlere dönüşmesi 2 RCO2H → (RCO)2O + H2O Amidlerin

Gollum

Gollum, J. R. R.

Sméagol

Gollum, J. R. R.

Akallabêth

''Akallabêth'' J. R. R.

Çağdaş R&B

Çağdaş R&B; R&B'nin günümüze göre uyarlanmiş halidir. R&B tıpkı rock gibi bir üst türdür. R&B'nin dallarında hip-hop,funk, soul vb ritmin ve klavyenin