Ra'd Suresi

Kısaca: Kur`an-ı Kerim`in on üçüncü suresi. ...devamı ☟

ra'd suresi

Osmanlıca ra'd suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'in 13. Suresi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ra'd suresi
1 yıl önce

Ra'd Suresi (Arapça: سورة الرعد) Kur'an'ın 13. suresidir. Sure 43 ayetten oluşur. Adını, 13. ayette geçen ve 'gök gürültüsü' anlamına gelen “Ra’d” kelimesinden...

Ra`d Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Muhammed Suresi
1 yıl önce

Muhammed Suresi (Arapça: سورة محمد) Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi. Sure, 38 ayetten oluşur. Sure ismini 2. ayette geçen Muhammed kelimesinden alır. Medine'de...

Muhammed Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Rahman suresi
1 yıl önce

Rahman Suresi, (Arapça: سورة الرحمن) Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden...

Rahman Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Sure
1 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Tuba (ağaç)
1 yıl önce

güzellik, iyilik gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an'da bu kelime Ra'd Suresi'nde geçmektedir: Tuba'nın bir cennet veya cennette bir ağaç olduğu şeklinde...

Mahmut Sami Ramazanoğlu
4 yıl önce

Ashab-ı Kiram (RA) (1-2) Musâhabe (1-6) Mükerrem İnsan Fatiha Suresi Tefsiri Bakara Suresi Tefsiri Dualar ve Zikirler ^ a b www.biyografi.net/ 18 Ocak 2013...

Cizye
1 yıl önce

ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türüdür. Kaynağını Tevbe suresi 29. ayetinden alır; "Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret...

Cizye, Fetva, Kadı, Müslüman, Osmanlı Devleti, İslİ¢m, İslİ¢miyet, Zımmİ®
Âmin
4 yıl önce

olmuştur. İslam'da âminin kullanımı nispeten daha az olmakla birlikte, Fatiha Suresi her okunduğunda âmin ile bitirilir. Ebu Hureyre'den aktarılan bir hadise...