Ra (Harf)

Kısaca: Ra veya Rı ( ر‎ ) Arap alfabesi'nin onuncu harfi. Bu harfin İbranice benzeri Reş harfidir. Ebced hesabındaki değeri 200 dür. Şemsî harflerdendir. ...devamı ☟

Ra (harf)
Ra (harf)

Ra veya ( ر‎ ) Arap alfabesi'nin onuncu harfi. Bu harfin İbranice benzeri Reş harfidir. Ebced hesabındaki değeri 200 dür. Şemsi harflerdendir. Yazılış Ra harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfle birleşmez. Mahreç - Fonetik Ra sesi dilin ucunun üst ön diş içlerine hafifçe dokundurularak çıkarılır. Türkçedeki "r" sesinden farklı olarak dil damağa daha yakın olur. Türkçedeki "r" sesinden daha sert ve daha titrek bir ses verir. Kendinden önceki veya sonraki harflerin durumuna göre kalın veya ince okunabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Ra (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Ra ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir: Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısı. Rā, Māori dilinde = güneş. Ra I ve Ra II, bkn. Thor...

Sad (harf)
1 yıl önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Lam (harf)
1 yıl önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

Kaf (harf)
1 yıl önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...

Ra'd suresi
1 yıl önce

Ra'd Suresi (Arapça: سورة الرعد) Kur'an'ın 13. suresidir. Sure 43 ayetten oluşur. Adını, 13. ayette geçen ve 'gök gürültüsü' anlamına gelen “Ra’d” kelimesinden...

Ra`d Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Ğayn (harf)
4 yıl önce

Azeri dilinde de bulunan bu harf Türkçedekinden biraz daha farklıdır ve hırıltılı bir sestir. “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir...

Dal (harf)
1 yıl önce

için ڏ harfi kullanılmıştır. Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise bu sesi tam olarak karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir....