Rab

Rab, tanrı. Türkçe`ye Arapça ``Rabb`` kelimesinden geçmiştir. Aslen İbranice olan rab kelimesi "efendi" veya "yüce" anlamlarına gelmektedir. Kitabı Mukaddes`de ve Kuran`da şu şekilde geçer:

Rab

Rab, tanrı. Türkçe`ye Arapça ``Rabb`` kelimesinden geçmiştir. Aslen İbranice olan rab kelimesi "efendi" veya "yüce" anlamlarına gelmektedir. Kitabı Mukaddes`de ve Kuran`da şu şekilde geçer:

``"...RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu..."`` (Yaratılış 2:4)

``"...Ben sizin O`na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak, Rabbim`in bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi herşeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz?"`` (Enam Suresi, 80. í‚yet)

``"Davut`un kendisi, Kutsal Ruh`tan esinlenerek şöyle demişti: `Rab Rabbim`e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur`."`` (Markos 12:36)

Rabbi, hahamİbranice`de rab kelimesinden türemiş rabbi kelimesi "din alimi, öğretmeni" anlamında kullanılagelmiştir. Yahudilikte bilinen ilk rabbi Musa`dır. Türkçe`de bu sözcük yerine ``haham`` ismi kullanılmaktadır.

Kaynaklar

  • TDK sözlük, ``rab``
  • Oxford İngilizce Sözlük, ``rabbi``
  • İngilizce Vikipedi, ``rabbi``
  • Kuran
  • Kitabı Mukaddes


Kaynaklar

Vikipedi

Rab

tanrı.

Rab

1. anlamı Tanrı.
2. anlamı beyefelefesaalhazreti isa lord ünvanı vermek.

Rab

Fransızca Rab kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. seconds, second helping of food

Rab

Türkçe Rab kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. seconds, second helping of food
n. the Lord

Rab

Rab İngilizce anlamı ve tanımı

Rab anlamları

  1. (noun) A rod or stick used by masons in mixing hair with mortar.

Rab tanım:

Kelime: rab

rab


Rab

Türkçe Rab kelimesinin Almanca karşılığı.
Gott, der Herr

İlgili konuları ara

Yanıtlar