Radikal; aşağıdakilerden birini kastediyor olabilir:...

RADIKAL (almanca) türkçe anlamı
1. i. kök alma (n)
2. esas madde (n)
RADIKAL (türkçe) anlamı
3. köklü
4. kesin
5. kökten
ve s. köktenci.
RADIKAL (türkçe) anlamı
6. 1 . Köklü
7. kesin
8. kökten
9. Radikal hareket.-
10. 2 . Köktenci.
RADIKAL (türkçe) ingilizcesi
1. [Radikal gazetesi] adj. radical
2. extreme
3. having extreme political views
4. fundamental
5. pertaining to a root
6. adv. radically
7. in a radical manner
8. in an extreme manner
9. fundamentally
10. thoroughly
11. adj. radical
12. sweeping
root and branch,
radikal (almanca) ingilizcesi
13. gazetesi] adv. radically
14. in a radical manner
15. in an extreme manner
16. fundamentally
17. thoroughly
RADIKAL (türkçe) fransızcası
1. radical/e
RADIKAL (türkçe) almancası
1. adj. einschneidend
2. extrimistisch
3. radikal

Radikal hakkında bilgiler

1- Temel, mutlak, topyekün ya olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfat.

2- Politik sistemde geniş kapsamlı ve temel bir dönüşümün gerekliliğini savunan kişiyi; siyasi yelpazede aşırı uçlarda, ama özellikle de solda yer alan birini tanımlamak için kullanılan politik niteleme.

Bu bağlamda, sosyal ve politik alanda büyük değişimlerin, kökten dönüşümlerin savunuculuğunu yapan teori ve hareketler de radikal sıfatıyla kategorileştirilir. Gele­nekle, kurumlaşmış ve yerleşik geçmişle olan tüm ilişkileri koparmak ve yeni bir sayfa açmak isteyenlerin görüşü, aynı zamanda ra­dikalizm olarak tanımlanır. Bu anlamda radi­kalizm Fransa ‘da, liberalizm, cumhuriyetçilik ve sekülarizm için genel bir terim olarak kul­lanılırken, İngiltere’de felsefi radikalizm anla­mında, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in temel unsurları iktisadi liberalizm, akılcılık, yararcılık ve bireycilik olan felsefe­sini tanımlamak için kullanılmıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Radikal Feminizm

Radikal feminizm, toplumda temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı (veya ataerkilli) olduğu ve düzenlenmeye karşı çıkmanın temelini tüm standart cinsiyet rolleri ve erkek hakimiyetine karşı çıkmakta gören feminizmin bir koludur.

Radikal (gazete)

Radikal, Doğan Yayın Holding tarafından 1996 yılından beri yayınlanan günlük gazetedir. Radikal İki, Radikal Kitap ve Radikal Hayat isimli ekleri bulunmaktadır.

Radikal Gazetesi

Radikal, Doğan Yayın Holding tarafından 1996 yılından beri yayınlanan günlük gazetedir. Radikal İki, Radikal Kitap ve Radikal Hayat isimli ekleri bulunmaktadır.

Radikal2

Radikal, Doğan Yayın Holding ait dijital gazetedir.

Radikal (kimya)

Başlama tepkimeleri serbest radikal sayısında net bir artış olmasına neden olan tepkimelerdir. Bunlar, yukarıda gösterilen Tepkime 1'deki gibi, kararlı moleküllerden serbest radikallerin oluşması, veya serbest radikalin kararlı moleküllerle tepkiyerek daha çok serbest radikaller ...

Radikal Cumhuriyetçiler

Radikal Cumhuriyetçiler, 1854-1877 yılları arasında ABD'deki Cumhuriyetçi Parti içindeki bir gruptur. Özellikle 1865 yılında sona eren Amerikan İç Savaşının ardından eski Amerika Konfedere Devletlerine bağlı eyaletlerde yürütülen yeniden yapılanma sırasında iktidardaydılar.