Radikal

Kısaca: Radikal; aşağıdakilerden birini kastediyor olabilir: ...devamı ☟

1- Temel, mutlak, topyekün ya olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfat.

2- Politik sistemde geniş kapsamlı ve temel bir dönüşümün gerekliliğini savunan kişiyi; siyasi yelpazede aşırı uçlarda, ama özellikle de solda yer alan birini tanımlamak için kullanılan politik niteleme.

Bu bağlamda, sosyal ve politik alanda büyük değişimlerin, kökten dönüşümlerin savunuculuğunu yapan teori ve hareketler de radikal sıfatıyla kategorileştirilir. Gele­nekle, kurumlaşmış ve yerleşik geçmişle olan tüm ilişkileri koparmak ve yeni bir sayfa açmak isteyenlerin görüşü, aynı zamanda ra­dikalizm olarak tanımlanır. Bu anlamda radi­kalizm Fransa ‘da, liberalizm, cumhuriyetçilik ve sekülarizm için genel bir terim olarak kul­lanılırken, İngiltere’de felsefi radikalizm anla­mında, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in temel unsurları iktisadi liberalizm, akılcılık, yararcılık ve bireycilik olan felsefe­sini tanımlamak için kullanılmıştır.

radikal

Almanca radikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
gazetesi] adv. radically, in a radical manner, in an extreme manner; fundamentally, thoroughly

radikal

Türkçe radikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Radikal gazetesi] adj. radical, extreme, having extreme political views; fundamental; pertaining to a root
adv. radically, in a radical manner, in an extreme manner; fundamentally, thoroughly
adj. radical, sweeping, root and branch

radikal

Almanca radikal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
radicaal

radikal

köklü, kesin, kökten.
ve s. köktenci.

radikal

Almanca radikal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. radical (m)
adj. extrémiste, radical, catégorique
adv. radicalement, catégoriquement

radikal

Almanca radikal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. radicale (mf)
adj. radicale, estremo
adv. radicale: in modo radicale

radikal

Almanca radikal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. radical (m)
adj. radical, extremista
adv. ultranza: a ultranza

radikal

Almanca radikal kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kök alma (n), esas madde (n)

radikal

Türkçe radikal kelimesinin Fransızca karşılığı.
radical/e

radikal

Türkçe radikal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. einschneidend, extrimistisch, radikal

radikal

1 . Köklü, kesin, kökten:
"Radikal hareket."-
2 . Köktenci.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Radikal (gazete)
1 yıl önce

Radikal İki, Radikal Kitap ve Radikal Hayat isimli ekleri bulunmaktaydı. 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren de tabloid boyda yayınlamıştır. Radikal, zarar ettiği...

Radikal (gazete), 1996, 40, Ahmet İnsel, Akşam (gazete), Aydın Doğan, Aydınlık (gazete), Birgün (gazete), Bugün (gazete), Cumhuriyet (gazete), Dünya (gazete)
Radikal feminizm
1 yıl önce

Radikal feminizm, 1970'lerde kadın hareketlerinin en güçlü olduğu dönemlerde en çok sözü geçen iki akımdan biridir. Kadın sorununun temeline inmeye çalışmışlar...

Radikal feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Felsefe Portalı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Radikal (kimya)
1 yıl önce

Kimyada radikaller (çoğu zaman serbest radikal olarak değinilir) eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyonlardır. Bu eşleşmemiş elektronlar genelde...

Radikal demokrasi
1 yıl önce

Radikal demokrasi Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe tarafından 1985'te yazılmış kitapları Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Politikalara...

Radikal Cumhuriyetçiler
5 yıl önce

Radikal Cumhuriyetçiler, 1854-1877 yılları arasında ABD’deki Cumhuriyetçi Parti içindeki bir gruptur. Özellikle 1865 yılında sona eren Amerikan İç Savaşı’nın...

Radikal Sol Parti
1 yıl önce

Radikal Sol Parti (Fransızca: Parti radical de gauche) Fransa'daki merkez sol, sosyal liberal, laik cumhuriyetçi bir siyasi parti. 1972 yılında Radikal...

Sırp Radikal Partisi
1 yıl önce

Sırp Radikal Partisi (Sırpça: Српска радикална странка, СРС / Srpska radikalna stranka, SRS ), Sırbistan'da milliyetçi bir siyasi parti. Parti 1991 yılında...

Radikal Demokratik Birlik
5 yıl önce

Radikal Demokratik Birlik, 1980'lerde Türkiye'de faaliyet gösteren siyasal hareket. Kamuoyunda Radikal Parti, Radikal Yeşiller Partisi, Radikal Demokrat...