Radikal

Radikal; aşağıdakilerden birini kastediyor olabilir:

1- Temel, mutlak, topyekün ya olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfat.

2- Politik sistemde geniş kapsamlı ve temel bir dönüşümün gerekliliğini savunan kişiyi; siyasi yelpazede aşırı uçlarda, ama özellikle de solda yer alan birini tanımlamak için kullanılan politik niteleme.

Bu bağlamda, sosyal ve politik alanda büyük değişimlerin, kökten dönüşümlerin savunuculuğunu yapan teori ve hareketler de radikal sıfatıyla kategorileştirilir. Gele­nekle, kurumlaşmış ve yerleşik geçmişle olan tüm ilişkileri koparmak ve yeni bir sayfa açmak isteyenlerin görüşü, aynı zamanda ra­dikalizm olarak tanımlanır. Bu anlamda radi­kalizm Fransa ‘da, liberalizm, cumhuriyetçilik ve sekülarizm için genel bir terim olarak kul­lanılırken, İngiltere’de felsefi radikalizm anla­mında, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in temel unsurları iktisadi liberalizm, akılcılık, yararcılık ve bireycilik olan felsefe­sini tanımlamak için kullanılmıştır.

Diğer anlamları

radikal

Almanca radikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
gazetesi] adv. radically, in a radical manner, in an extreme manner; fundamentally, thoroughly

radikal

Türkçe radikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Radikal gazetesi] adj. radical, extreme, having extreme political views; fundamental; pertaining to a root
adv. radically, in a radical manner, in an extreme manner; fundamentally, thoroughly
adj. radical, sweeping, root and branch

radikal

Almanca radikal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
radicaal

radikal

köklü, kesin, kökten.
ve s. köktenci.

radikal

Almanca radikal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. radical (m)
adj. extrémiste, radical, catégorique
adv. radicalement, catégoriquement

radikal

Almanca radikal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. radicale (mf)
adj. radicale, estremo
adv. radicale: in modo radicale

radikal

Almanca radikal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. radical (m)
adj. radical, extremista
adv. ultranza: a ultranza

radikal

Almanca radikal kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kök alma (n), esas madde (n)

radikal

Türkçe radikal kelimesinin Fransızca karşılığı.
radical/e

radikal

Türkçe radikal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. einschneidend, extrimistisch, radikal

radikal

1 . Köklü, kesin, kökten:
"Radikal hareket."-
2 . Köktenci.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.