radiology

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir.

Radiology

Radiology ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Radyoloji

radiology

n. use of radiant energy in medical diagnosis and therapy

radiology

İngilizce radiology kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. radiología

radiology

İngilizce radiology kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. radiologie (f)

radiology

İngilizce radiology kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Radiologie, Strahlenforschung

radiology

İngilizce radiology kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. radiologia

radiology

İngilizce radiology kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. radiologia, tratamento por radiação

İlgili konuları ara

Yanıtlar