--}}

Radyoimmün Test

Radyoimmün test (Radioimmunoassay ya da kısaca RIA), 1960'ta Solomon Aaron Berson ve Rosalyn Sussman Yalow'un araştırmaları sonucu buldukları ve Yalow'a Nobel Ödülü kazandıran test yöntemidir. Endokrinolojide hormon testlerinde birkaç dakika içinde kusursuz sonuç verenbilen önemli bir buluştur.

Radyoimmün test (Radioimmunoassay ya da kısaca RIA), 1960'ta Solomon Aaron Berson ve Rosalyn Sussman Yalow'un araştırmaları sonucu buldukları ve Yalow'a Nobel Ödülü kazandıran test yöntemidir. Endokrinolojide hormon testlerinde birkaç dakika içinde kusursuz sonuç verenbilen önemli bir buluştur. Yapılışı Öncelikle, miktarı bilinen radyoaktif etiketli bir antijen (radyoaktif iyotlu tirozin gibi) kendisine bağlanabilen ve miktarı bilinen bir antikor karıştırılır. Bu karışıma aynı antijeni içeren hasta serumu katılır. Bundan sonra etiketli ve etiketsiz antijenlerin yarışmalı olarak bağlanır. Serum antijenleri antikorlara bağlı etiketli antijenlerle miktarı doğrultusunda yer değiştirmeye başlar. Oluşan antijen-antikor çökeltisindeki etiketli antijenler ile karışımın yüzen kısmındaki etiketli antijenlerin gama tayfölçüm yöntemleriyle birbirlerine olan oranları belirlenir. Bu sonuç standart eğri denilen bir eğriye göre değerlendirildiğinde ise sonuca ulaşılır. Uygulama zorlukları Yöntem oldukça önemli olmasına rağmen radyoaktif ajanlar kullanılması nedeniyle son derece zor ve pahalıdır. Bu nedenle zamanla büyük ölçüde yerini daha kolay bir test olan ELISA'ya bırakmıştır. İşlemin zor kısımlarından biri de serbest ve serbest olmayan etiketli antijenlerin ayrıştırılmasıdır. Bu sorun, antikorları bağlayan ikinci bir antikorun karışıma katılması ve savurma (santrifüj) işleminin yapılmasayla çözülür. Daha eskiden bunun yerine karışıma kömür karışımları eklenirdi, fakat sonraları bundan vazgeçilmiştir. Uygulama alanları Hormon testlerinde kullanılabilir. Kaynaklar * İngilizce Wikipedia Radioimmunassay maddesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.