RAFINE (türkçe) anlamı
1. incelmiş
2. ince
3. arıtılmış
4. saflaştırılmış.
5. inceltilmiş
6. ince ince işlenmiş
fazlalıklarından arındırılmış.
RAFINE (türkçe) anlamı
7. incelmiş
8. ince
9. arıtılmış
10. saflaştırılmış.
11. inceltilmiş
12. ince ince işlenmiş
fazlalıklarından arındırılmış.
RAFINE (türkçe) anlamı
13.
14. 1 . İncelmiş
15. ince
16. arıtılmış
17. saflaştırılmış:
Rafine yağ.- .
18. 2 . mecaz Hassas
19. duygulu
20. nazik
21. ince
22. seçkin:
Alabildiğine entelektüel
23. rafine
ayrıntılı bir duygululuk sahibi.- H. Taner.
RAFINE (türkçe) anlamı
24. incelmiş
25. ince
26. arıtılmış
27. saflaştırılmış.inceltilmiş
28. ince ince işlenmiş
fazlalıklarından arındırılmış.
RAFINE (türkçe) anlamı
29. incelmiş
30. ince
31. arıtılmış
32. saflaştırılmış.inceltilmiş
33. ince ince işlenmiş
fazlalıklarından arındırılmış.
RAFINE (türkçe) anlamı
34. incelmiş
35. ince
36. arıtılmış
37. saflaştırılmış.inceltilmiş
38. ince ince işlenmiş
39. fazlalıklarından arındırılmış.
RAFINE (türkçe) ingilizcesi
adj. refined,
RAFINE (türkçe) ingilizcesi
adj. refined,
RAFINE (türkçe) ingilizcesi
adj. refined,
RAFINE (türkçe) ingilizcesi
adj. refined,
RAFINE (türkçe) ingilizcesi
1. adj. refined,
RAFINE (türkçe) fransızcası
1. raffiné/e
RAFINE (türkçe) almancası
1. raffiniert
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Compsognathus

Compsognathus'un anlamı 'zarif çene' (Yunancada compsos-anlamı †˜zarif ' ve gnathos rafine-anlamı ise çene demektir)Compsognathus etçil bir dinizordur. Bu dinozor son Jurassic Devri yaşayan bir tavuk boyutunda olduğu için Avrupa'da bulumur.Yani fosili Almanya, Fransa ve Portekiz'de ...

Gres

Gres, madeni yağlara göre daha yüksek akmazlığa sahip , orijinalinde kalsiyum, sodyum ya da lityum sabun jelinin mineral yağlarla emülsiyon halinde olduğu bir yağlayıcı çeşididir. Gres,akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı(viskoziteyi artırıcı) bir maddenin katı ile yarı ...

Ham

Ham, Nuh'un 3 oğlundan biridir. Oğullarının adları Cush, Mizraim, Fut, ve Kenan'dır.

Margarin

Margarin Sıvı, nebati ve hayvani yağlardan elde edilen, katı bitkisel yağ. Tereyağı, nefisliği, güzel kokusu, yüksek besleme kabiliyeti ve kolay hazmi sebebiyle her zaman rağbet görür ve zaman zaman da darlığı çekildiğinden pahalılaşırdı. Bundan dolayı tereyağının yerini ...

Mum

Balmumu, yağ, parafin, stearik asit, pallustik asitle meydana getirilen karışımlardan yapılan, ortasında bir fitil bulunan, yandığı zaman parlak alev veren, genellikle silindir, kesik koni ve çeşitli dekoratif biçim verilmiş çubuk.

Su

Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

Füze

Füze, roketlerden farklı olarak çeşitli sistemlerle (hedefe odaklanan silarlardır. Genellikle uzun menziller için kullanılır, nedeni ise öncelikle sistemin pahalılığı ve aynı zamanda güdüm sisteminin devreye girebilmesi için biraz zamanın gerekmesidir. Kısa mesafede ...

Alüminyum

Alüminyum gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında ...

Buz Pateni

Buz Pateni, olimpik ölçü olarak kabul edilen 30 x 60 metrelik buz pistinde yapılır. Türkiye'nin olimpik ölçülerdeki ilk buz pisti, Ankara'da 1987 yılında açılan ve kısaca Bel-Pa olarak bilinen Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni Sarayı'dır.

ütopya

İdeal ya da yetkin toplum. İdeal bir toplum düzeni ya da yönetim biçimi ortaya koyan tasarım.

Konsolide Bütçe

Konsolide Bütçe Konsolide Bütçe, Konsolide Bütçe İdareleri olarak adlandırılan genel ve katma bütçeli idarelerin alt bütçelerinin toplamından oluşur. Genel Bütçeli İdareler Cumhurbaşkanlığı seviyesinden başlayarak TBMM, Yüksek Yargı organları, Başbakanlık, Genel Kurmay ...

şEKER

Şekerpancarı ve şekerkamışından elde edilen tatlandırıcı bir gıdâ maddesi. Şeker kimyâda C12 H22 O11 formülüyle gösterilen ve sakkaroz adıyla anılan bir korbonhidrattır. Birçok bitkide bulunmasına rağmen endüstride şekerkamışı ve şekerpancarından elde edilir. Bu ...