Ragıb El-İsfehani

Ragıb el-İsfehani, tanınmış tefsir ve nahiv (dilbilgisi) âlimi.

Ragıb el-İsfehani, tanınmış tefsir ve nahiv (dilbilgisi) alimi.

İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Ragıb el-İsfehani`dir. Ragıb-ı İsfehani diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Aslen İsfehanlı olup, Bağdat`ta oturdu. 1108 (H.502) senesinde vefat etti.

İmam-ı Gazali ile aynı asırda yaşayan, hayatı ve hocaları hakkında fazla bilgi bulunmayan Ragıb-ı İsfehani`nin Mutezile fırkasına mensup olduğunu iddia edenler varsa da Fahreddin-i Razi Esas-üt-Takdis adlı eserinde onun Ehl-i sünnet itikadında olduğunu bildirmiştir. Fıkıhta Hanefi mezhebine tabi olup, onun Mutezili olduğu rivayeti yanlıştır.

Eserleri

 1. Tefsir-ül-Kur`an: Bir tefsir kitabı olan bu eserini tamamlayamamıştır.
 2. Müfredat-ül-Elfaz-il-Kur`an: Bu eser, Kur`an-ı kerimin kelimelerinin lügat manalarını, iştikaklarını ve birbirine olan irtibatlarını anlatmaktadır. Birkaç defa basılmıştır.
 3. Muhadarat-ül-Üdeba,
 4. Ahlak-ı Ragıb,
 5. Hallü Müteşabihat-il-Kur`an,
 6. Tahkik-ül-Beyan,
 7. Kitab fil-íŽtikad,
 8. Efanin-ül-Belaga,
 9. Eş-Şuara vel-Büleğa,
 10. Ez-Zeria ila Mekarim-iş-Şeria: Basılmış olan bu eseri, İmam-ı Gazali`nin yanından hiç ayırmadığı başvuru kaynağı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ragıb El-İsfehani ilgili konular

 • Backus-Naur Form

  Adını bilgisayar programcılığının öncüleri John Backus ve Peter Naur`dan alan, 1950`lerin sonunda temelleri Backus`a ait bir makalede ortaya
 • Ibuprofen

  İbuprofen, Nurofen®, Artril®, Act-3®, Advil®, Brufen®, Dorival®, Herron Blue®, Panafen®, Motrin®, Nuprin® ve Ipren® gibi ticari adlar ile
 • ®

 • Ragıp İsfehani

  Ragıp İsfehani Ünlü tefsir ve nahiv (dilbilgisi) alimi. İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Ragıb el-İsfehani'dir. Ragıb-ı İsfehani
 • Ragıb el-İsfehani

  Ragıb el-İsfehani, tanınmış tefsir ve nahiv (dilbilgisi) âlimi.
 • Ragıb İsfehani

  Ragıb el-İsfehani, İran'lı müfessir ve nahiv alimi. İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Râgıb el-İsfehânî’dir.
 • Râgıb-ı İsfehânî

  Ragıb el-İsfehani, İran'lı müfessir ve nahiv alimi. İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Râgıb el-İsfehânî’dir.
 • Hiung-nu tanhular listesi

  Hiung-nu`lar (Doğu Hiung-nu, Beiting Hiung-nu, Batı Hiung-nu, Kuzey Hiung-nu, Güney Hiung-nu)`ın tanhuları (şenyular) listesi:
 • Râgıb el-İsfehanî

  Ragıb el-İsfehani, İran'lı müfessir ve nahiv alimi.