Ragusa Cumhuriyeti

Ragusa Cumhuriyeti. 14. yüzyılın başlarında bugünkü Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulmuş ve 1808 yılından Napoleon Bonaparte döneminde Fransız ordularınca zaptedilinceye dek Osmanlı Devleti'nin himayesinde hayatiyetini sürdüren şehir devleti. Tamamen ticaretle uğraşan bu devlet dönem dönem Adriyatik Denizi'nde ve Akdeniz'de Venedik Cumhuriyeti ile rekabete girecek ölçüde gelişmiş, ancak Akdeniz ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren Atlantik ticareti karşısında gerilemeye

Ragusa Cumhuriyeti. 14. yüzyılın başlarında bugünkü Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulmuş ve 1808 yılından Napoleon Bonaparte döneminde Fransız ordularınca zaptedilinceye dek Osmanlı Devleti'nin himayesinde hayatiyetini sürdüren şehir devleti. Tamamen ticaretle uğraşan bu devlet dönem dönem Adriyatik Denizi'nde ve Akdeniz'de Venedik Cumhuriyeti ile rekabete girecek ölçüde gelişmiş, ancak Akdeniz ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren Atlantik ticareti karşısında gerilemeye başlamasıyla zenginliğini ve önemini yitirmeye başlamıştır. Osmanlı egemenliği 1365 yılında I. Murat devrinde Balkanlarda hızla ilerleyen Osmanlı orduları karşısında bağımsızlığını koruyamayacağını anlayan Ragusa Osmanlı himayesini kabul etmiş ve vergi vermeye başlamış, buna karşılık çeşitli imtiyazlardan faydalanarak, Türk topraklarında serbestçe ticaret yapma, yabancı ülkelerde ise tüccarlarının ve ticaret gemilerinin haklarının Osmanlı Devleti tarafından himaye edilmesi haklarını iktisap etmiştir. Bu haklar mucibince, Ragusa Osmanlı Devleti'ne tabiyette tereddüt etmemiş, bunun karşılığında devletin topraklarında Osmanlı garnizonu bulundurulmamıştır.Raguza devleti 1509 da Hindistan'ın batı kıyılarında ter alan Diu şehrinin kuşatılması sırasında Osmanlı birlikleri ile birlikte Portekizlilere karşı savaşmıştır. Osmanlı Devleti, ayrıca, Adriyatik ve Akdeniz'de Venedik'in faaliyetlerini ve gücünü dengelemek adına Ragusa'yı ilhak etmeden faaliyetlerini serbestçe sürdürmesini daha yararlı bir yol olarak görmüş ve bu muamelat şehir 1808 yılında Napoleon Bonapart tarafından ele geçirilinceye dek sürdürülmüştür. Bu cumhuriyetin yıllık cizyesi, II. Mehmet devrinde tanzim edilen 1478 tarihli ahidname uyarınca 12.500 altın idi. Bundan başka, 2.500 kuruşu gümrük bedeli ve 2.000 kuruş da sadrazama kalemiye olarak resim ve caize verirlerdi . Devlet, bu vergileri üç yılda bir İstanbul'a gönderirdi. 1729 yılında Bosna Eyaleti'nin Ragusa'ya rakip olarak kurduğu Nova ve Resne iskelelerinin kaldırılması, 1752 yılında Ragusa ve Venedik arasında çıkan ihtilafta Ragusa'nın haklarının Bosna Valisi tarafından muhafaza ettirilmesi Osmanlı Devleti'nin her koşulda Raguza Cumhuriyeti'nin haklarını korumaya özen gösterdiğine işaret etmektedir. Fransız işgali ve Avusturya'nın ilhakı Şehir 1808 yılında, 1797'de Venedik'e de son vermiş olan Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte tarafından ele geçirildi. Napolyon Savaşları sonrasında Avrupa siyasetini düzenleyen 1815 tarihli Viyana Kongresi'nde ise Avusturya İmparatorluğu'na verildi. Ayrıca bakınız * Venedik * Hırvatistan * Osmanlı Devleti * Dubrovnik

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.