Rahat Sıralama (İngilizcesi: Smoothsort) bilgisayar bilimlerinde kullanılan yığın sıralaması algoritmasının türevi olan bir sıralama algoritmasıdır. 1981 yılında Edsger Dijkstra tarafından geliştirilmiştir.

Rahat Sıralama

Rahat Sıralama ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rahat sıralama

Yanıtlar