Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke modern Alman şâirlerin inen meşhurlarından. Esas ismi Rene Karl Wilhelm Josef Maria Rilke’dir. Prag’da 4 aralık 1875’te doğdu. 29 Aralık 1926’da İsviçre Valmont’da akut lösemiden öldü. Alman asıllı ve Almanca konuşan bir âilenin tek yaşayan çocuğudur. Dokuz yaşındayken anne ve babası ayrılmıştı. Yalnız ve kötü şartlarda büyüyen Rilke, Avusturya Subay Eğitim Birliğinden sonra, Münih ve Berlin üniversitelerine devâm etti. İki defâ Rusya’ya gitti.

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke modern Alman şairlerin inen meşhurlarından. Esas ismi Rene Karl Wilhelm Josef Maria Rilke’dir. Prag’da 4 aralık 1875’te doğdu. 29 Aralık 1926’da İsviçre Valmont’da akut lösemiden öldü. Alman asıllı ve Almanca konuşan bir ailenin tek yaşayan çocuğudur. Dokuz yaşındayken anne ve babası ayrılmıştı. Yalnız ve kötü şartlarda büyüyen Rilke, Avusturya Subay Eğitim Birliğinden sonra, Münih ve Berlin üniversitelerine devam etti. İki defa Rusya’ya gitti.

Rusya’dayken ve daha sonra Paris’e gittiğinde üç bölüm halinde The Book Of Hours (Zamanın Kitabı) isimli eseri yazdı ve 1905’te basıldı. İlk şiirleri olan Düşler Kitabı’ndaki (1902) şiirleri, romantik ve sembolik yönü ağır basan şiirlerdir. Bu devrede kelime oyunlarına önem veren Rilke’nin şiirlerinin muhtevası önemsizdir.

Malte Lauridis Brigge’nin Not Defteri adlı otobiyografik romanına 1904’te Roma’da başlamış ve esas olarak Paris’te devam etmiştir. Eser 1910’da basılmıştır. Bu kitapta, küçüklüğünde ve Paris’de yaşadığı zihni ve ruhi korkuları, varoluşun karanlık yönleri dile getirilmiştir. Bundan sonra en zor ve anlamlı şiirlerini yazdı. Bunlar Duino Elegies (1922), Sonnet’ten Orpheus’a (1923) ve ölümünden sonra Son Şiirler (1934) kitaplarında toplanmıştır.

Rilke, bir süre Birinci Dünya Savaşına katıldı. 1919’da İsviçre’ye yerleşti. Arasıra Venis ve Paris’e gidip gelmekle beraber bir daha Almanya ve Avusturya’ya dönmedi.

Rilke’nin hayattayken kavuştuğu milletlerarası ünü öldükten sonra da artarak devam etti. Hakkında sayısız hatıra, monografi ve biyografiler neşredildi. Onun, ciltleri dolduracak yazışmaları hem edebi hem de psikolojik yönden çok ilgi çekicidir. Kuvvetli bir kişilik gösterdiği şiirleri, kainatın yaratılış sırları ve ölümle ilgili olmuştur. Tolstoy ve Rodm’den etkilenmiştir.

Yanıtlar