Rallye De Portugal

De-

de

"De", aşağıdaki anlamlara gelebilir:

.de

Almanya'nın internet kod harfleri.